fbpx

Advokathjelp ved trafikkskade

Advokat ved trafikkskader

Advokathjelp ved trafikkskade

Advokatbistand ved trafikkskade: Den som er utsatt for en trafikkskade vil som hovedregel ha krav på å få sitt fulle tap erstattet av ansvarlig forsikringsselskap. Selskapet dekker også rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Svært mange blir skadet i trafikkulykker hvert år. De fleste av disse får et økonomisk tap, for eksempel i form av egenandeler til lege og fysioterapeut. Litt mer alvorlige skader kan medføre inntektstap dersom sykepengene i realiteten blir lavere enn inntekten.

De mest alvorlige og varige trafikkskadene vil medføre store inntektstap og utløse rett til menerstatning for tapt livsutfoldelse. Forsikringsselskapet skal erstatte dette tapet, slik at skadelidte blir økonomisk stilt som om skaden aldri fant sted. Dersom skaden medfører at det blir vanskelig å utføre husarbeid, er også dette er erstatningsmessig post. Videre vil man ha krav på oppreisningserstatnig fort “tort og svie” dersom sjåføren opptrådte grovt uaktsomt.

Selskapet dekker også rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Forsikringsselskapet skal erstatte dette tapet, slik at skadelidte blir økonomisk stilt som om skaden aldri fant sted.

Trenger du advokat i forbindelse med trafikkskade?

Våre advokater tar saker over hele landet, og dersom du trenger advokat i forbindelse med trafikkskade kan du kontakte en av våre advokater for en uforpliktende vurdering av din sak.

De ulike erstatningspostene ved trafikkskader

Det er en rekke ulike erstatningsposter som er aktuelle etter trafikkskader:

Les mer om advokathjelp og erstatning ved trafikkskade på personskadeportalen.no.

👤 Av bistandsadvokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized