fbpx

Anmelde vold i nære relasjoner (familievold)

Advokathjelp og voldsoffererstatning ved vold i nære relasjoner

Sist oppdatert 26. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Anmelde vold i nære relasjoner (familievold)

Den som blir utsatt for vold og krenkelser fra nær familie, typisk nåværende eller tidligere mann eller samboer, må anmelde volden for å ha krav på bistandsadvokat og voldsoffererstatning.

Hva er vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner blir ofte kalt familievold eller kvinnemishandling. Straffebudet finnes i straffeloven § 219 og rammer gjentagende krenkelser fra nær familie. Bestemmelsen er ikke avgrenset til å gjelde ektemann/samboer, men vold fra samboer eller ektemann er utvilsomt et meget praktisk anvendelsesområde for bestemmelsen. Vold mot egne barn eller samboers barn er et annet typetilfelle.

Les denne artikkelen på personskadeportalen.no for utfyllende informasjon vedrørende hvilke forhold bestemmelsen om vold i nære relasjoner omfatter.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Hvordan anmelde vold i nære relasjoner?

Anmeldelse kan inngis på flere måter. Bestemmelsen om vold i nære relasjoner er underlagt såkalt «offentlig påtale», som betyr at politiet kan etterforske og påtale (ta ut tiltale mot den voldelige samboeren) uten at offeret selv ønsker dette.

I mange tilfelle kan politiet starte en etterforskning på bakgrunn av at en nabo har klaget på husbråk etc. Noe annet som man kan se en sjelden gang i blant, er at fornærmede anmelder mannen sin, og senere ønsker å trekke anmeldelsen. På grunn av offentlige påtale så er ikke dette nødvendigvis mulig å gjøre, selv om en lite samarbeidsvillig fornærmet kan forpurre politiets etterforskning slik at saken blir henlagt. Å trekke anmeldelsen vil medføre at man ikke vil få krav på voldsoffererstatning, selv for det tilfelle at gjerningspersonen blir dømt.

Normalt innleveres anmeldelse ved at fornærmede kontakter en politistasjon og inngir forklaring. I saker om familievold kan dette og gjøres kostnadsfritt gjennom advokat, ved at advokaten kontakter politiet og avtaler time for avhør.

Etter at anmeldelse er inngitt, vil politiet etterforske saken ved å ta vitneavhør etc., innhente dokumentbevis og alt annet som kan belyse saken. Deretter vil det bli tatt ut tiltale dersom bevisene er gode nok. Om de ikke er det, vil saken henlegges.

Advokathjelp og voldsoffererstatning ved vold i nære relasjoner

Ved familievold vil fornærmede ha rett på bistandsadvokat dekket av staten. Denne retten oppstår allerede før en eventuell anmeldelse, også dersom fornærmede ikke ønsker å gå videre med saken. Fornærmede vil derfor aldri være ansvarlig for advokatutgifter.

Advokaten vil bistå fornærmede i alle faser av saken, fra før anmeldelse, under etterforskningen, i retten og til erstatning er mottatt fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Vold i nære relasjoner gir krav på oppreisningserstatning og evt. krav på erstatning for økonomisk tap fra både gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Sistnevnte er ofte mest praktisk. Det er lettere å få erstatning fra KFV enn å kreve de direkte fra gjerningspersonen, da dette vil innebære en runde hos namsmyndighetene dersom vedkommende ikke betaler frivillig. Advokaten vet mer om denne prosessen dersom noe slikt skulle være ønskelig.

Våre medarbeidere har lang erfaring som bistandsadvokat i tilfeller av familievold. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du har spørsmål i denne anledning eller ønsker vår bistand.

Les mer om oppreisning ved mishandling i nære relasjoner her

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!