fbpx

Hva er psykisk vold?

En kvinne som har vært utsatt for psykisk vold

Sist oppdatert 22. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Psykisk vold kan blant annet bestå av trusler, tvang, verbale beskyldninger, nedsettende kommentarer eller identitetstyveri. Felles er at skadevolders handlinger bryter med offerets følelse av å ikke være ønsket eller fører til skam, frykt, fortvilelse eller avmakt.

Psykisk vold

Bufdir definerer psykisk vold som:

«negative eller fiendtlige holdninger eller handlinger, uten bruk av fysisk makt, som kan gi den utsatte en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket eller elsket». Kilde: https://www.bufdir.no/vold/TryggEst/Overgrep/Psykisk_vold/.

Psykisk vold etterlater ikke fysiske merker som fysisk vold ofte gjør, og kan derfor være vanskelig å gjenkjenne. Den psykiske volden er i mange tilfeller rettet mot barn, foreldre, søsken, tidligere partner eller andre nærstående. 

Eksempler

Typiske eksempler på psykisk vold kan være trusler om å skade, drepe, eller om å forlate noen i en sårbar situasjon. Det kan være tale om verbale beskyldninger, nedsettende eller sårende uttalelser, ekskludering, ignorering eller neglisjering. Andre former inkluderer uberettiget å overstyre noens vilje, tvinge noen til å innrømme skyld som er uberettiget, identitetstyveri, anonyme meldinger, tilsiktet ødeleggelse av gjenstander, eller overvåkning av en person. Å være vitne til eller utsatt for fysisk vold kan også utgjøre psykisk vold. 

Ettervirkninger

Psykisk vold kan medføre en rekke ettervirkninger, herunder negativ selvfølelse, skam, tristhet, skyldfølelse, sinne, søvnvansker, mareritt, forvirring, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, isolasjon, vanskeligheter med å stole på andre, kroppslige plager, svimmelhet, generell tretthet m.m.

Ettervirkninger kan komme etter vold som nylig har skjedd eller vold som ligger langt tilbake i tid, herunder mobbing eller omsorgssvikt i barndommen. For noen kan ettervirkningene vare i lang tid, og for enkelte oppstår kliniske diagnoser som angst, depresjon, spiseforstyrrelse, rusavhengighet eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Det er hjelp å få

Ved akutt eller livstruende vold ring politiet på 112 eller ambulanse på 113. I andre tilfeller kan du ta kontakt med VO-linjen 116 006, som er en hjelpetelefon for mennesker som er utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner. Her kan du også bruke chat. Videre kan et krisesenter gi det et trygt sted å være, samt råd og veiledning. Ved behov for medisinsk hjelp kan du oppsøke fastlege, overgrepsmottak eller helsestasjon. 

Familier som har konflikter og vansker kan søke bistand hos familievernkontorene, som blant annet arbeider med sinne- og voldsproblematikk.

Når barn utsettes for vold kan du ta kontakt med barnevernet i din kommune og/eller alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Advokathjelp

Psykisk vold er som nevnt ofte en følge av fysisk vold, trusler, tvang, overvåkning, identitetstyveri, ødeleggelse av gjenstander m.m. Slike handlinger er ulovlige. Dersom du har vært utsatt for psykisk vold kan det være grunnlag for å kreve erstatning fra gjerningspersonen. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater har kompetanse på området, og bistår deg gjerne gjennom hele prosessen. Du kan ringe oss per telefon eller sende en e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet under, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

 

Kilder

Bufdir, Psykisk vold: https://www.bufdir.no/vold/TryggEst/Overgrep/Psykisk_vold/ [Hentet 24.4.2022]

Dinutvei: Hvor skal du begynne ved vold og overgrep?: https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hjelp-vold-overgrep-hvor-begynne/

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2015.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!