fbpx

Anmeldelse av voldtekt

Anmeldelse av voldtekt

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Anmelde voldtekt

Den som er utsatt for voldtekt og andre overgrep må anmelde forholdet til politiet for at gjerningspersonen skal bli straffet og for å ha krav på voldsoffererstatning. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål omkring dette.

Vi får ofte henvendelser fra kvinner som har blitt utsatt for voldtekt, men som ikke har anmeldt forholdet. Det kan være mange årsaker til at vedkommende kvier seg for å anmelde, og en av de hyppigste årsakene er nok belastningen i forbindelse med etterforskning og en senere straffesak.

Det vi kan si er at man vil ha krav på bistandsadvokat på statens bekostning allerede fra saken diskuteres med advokat. Bistandsadvokaten anmelder forholdet, og blir med under avhør hos politiet. Klienten forholder seg kun til bistandsadvokaten under hele etterforskningen.

Under en eventuell straffesak kan bistandsadvokaten begjære at tiltalte forlater salen under fornærmedes forklaring, slik at fornærmede slipper å møte tiltalte. Fornærmede trenger bare å være i retten når hun avgir forklaring, men på dette stadiet ser vi faktisk at noen velger å overvære hele straffesaken.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Er det for sent å anmelde voldtekten?

I strafferetten opereres det med foreldelsesfrister. Det betyr at det kan bli for sent å straffeforfølge gjerningspersonen. Det følger av straffeloven § 67, sammenholdt med straffebudet for voldtekt, at den strafferettslige foreldelsesfristen er 10 år.

For mest alvorlige tilfellene av voldtekt opereres det imidlertid med en strafferettslig foreldelsesfrist på 25 år.

Vi ser at det er relativt lang foreldelsesfrist, men det betyr ikke at det er rom for å vente med å inngi anmeldelse, ettersom viktige bevis da kan gå tapt. Ta derfor kontakt med en advokat for å diskutere saken så snart som mulig, eller evt. gå direkte til politiet og anmeld saken.

Hva skjer om jeg ikke anmelder?

Da skjer det ingenting, annet enn at gjerningspersonen lever upåvirket av episoden og straffekrav og erstatningskrav blir foreldet.

Finnes det noe alternativ til anmeldelse?

Det er mulig å rette et krav om oppreisning og erstatning for økonomisk tap direkte mot gjerningspersonen. Beviskravet er «klar sannsynlighetsovervekt» for at forholdet har funnet sted. Dette gjøres gjennom en advokat, og alle har fri rettshjelp til dette uavhengig av inntekt og formue. Dersom gjerningspersonen ikke betaler, må man ta kravet til domstolene.

Advokatbistand ved voldtekt

Som nevnt innledningsvis har alle som er utsatt for voldtekt ubetinget krav på bistandsadvokat gjennom hele prosessen. Man har også krav på fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat, selv om det resulterer i at man ikke anmelder. Ta kontakt med våre erfarne advokater ved å benytte skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!