Advokatfirmaet Teigstad AS spesialiserer seg på bistå klienter som er utsatt for vold og overgrep. Som følge av høy pågang har vi opprettet en egen faggruppe som jobber med foreldretvistsaker der dene ene forelderen mistenkes for å utøve vold eller overgrep mot barnet.

Mistenker du at barnet ditt utsettes for vold eller overgrep under samvær? Som forelder har du en plikt til å beskytte barnet ditt mot overgrep og annen skadelig behandling. Denne plikten følger av barneloven § 30 tredje ledd. I tillegg har alle en avvergeplikt, jf. straffeloven 196, som gjør det straffbart og ikke å foreta seg noe når man har en reell bekymring for at noen utsettes for noe straffbart.

Mange foreldre kvier seg for å holde tilbake barnet fra samvær, fordi de er bekymret for at det vil oppfattes som samværsabotasje fra samværsforelderens side. Vår anbefaling er å rådføre seg med politiet, barnevernet eller en advokat før du bestemmer deg for å tilbakeholde barnet fra samvær. Barnets sikkerhet går alltid foran samværsretten.

Du finner mer informasjon om temaet i artikkelen Samvær ved mistanke om vold eller overgrep på vår ressursside Foreldretvist.no.

Advokatene hos Advokatfirmaet Teigstad AS har faglig ekspertise innen både strafferett og barnerett. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater ved å ringe 22 34 30 00, eller send en e-post til post@advokat-teigstad.no.