fbpx

Bistandsadvokat etter voldtekt

Erstatning for sovevoldtekt

Sist oppdatert 15. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bistandsadvokat ved voldtekt

Den som er utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt vil ha et ubetinget krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Retten på bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt.

Bestemmelsen om når man har krav på advokat følger av straffeprosessloven § 107a, hvor det blant annet fremgår at voldtektsofre har et ubetinget krav på bistandsadvokat.

Voldtekt innebærer ufrivillig seksuell omgang, f.eks der gjerningspersonen har opptrådt truende eller voldelig. Det gjelder og dersom fornærmede ikke har vært i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen, typisk grunnet søvn eller rus. Les mer om dette i artikkelen om voldtekt på personskadeportalen.

Hva gjør bistandsadvokaten?

Bistandsadvokatens oppgaver er å ivareta fornærmedes interesser under etterforskning og under den eventuelle straffesaken i retten. Fornærmedes interesser dreier seg som regel om at gjerningspersonen skal bli straffet, og at hun skal få erstatning. Videre er jo en slik sak meget belastende, og det kan være vanskelig å orientere seg i rettssystemet. Informasjon er derfor en annen viktig interesse som de fornærmede har.

Alle kan diskutere en evt. anmeldelse av en sak om voldtekt med advokaten før man evt. velger å anmelde. Man har fri rettshjelp til dette, selv om man velger å ikke anmelde.

Etter at anmeldelse er inngitt, starter politiet sin etterforskning. Under etterforskningsfasen vil politiet avhøre eventuelle vitner, kalle inn evt. dokumentbevis, avhøre mistekte mv. Bistandadvokaten har krav på dokumentinnsyn, ved at dokumentene blir oversendt hans kontor. Der vil de være tilgjengelig for offeret for gjennomlesning dersom dette er ønskelig. Advokaten kan begjære etterforskningsskritt som politiet ikke selv har utført, og kan også oversende bevis.

Bistandsadvokaten forbereder også erstatningskrav som skal prosederes i straffesaken for det tilfelle at det blir tatt ut tiltale.

Dersom tiltale blir tatt ut, så betyr det at saken skal behandles i retten. Her vil bistandsadvokaten være med under rettssalen og ivareta fornærmedes interesser, herunder å prosedere erstatningskrav / oppreisningskrav. Det normerte oppreisningsbeløpet etter voldtekt er for tiden kroner 150 000. I særdeles grove tilfelle kan høyere oppreisning tenkes.

Etter at straffesaken er avgjort, enten ved dom eller ved henleggelse, vil advokaten hjelpe fornærmede med å kreve voldsoffererstatning fra Staten. Les mer om voldsoffererstatning etter voldtekt.

Hvordan finner man en bistandsadvokat?

Den fornærmede har rett på å velge advokat selv, slik at man tar kontakt med en som jobber med denne sakstypen, så vil advokaten selv søke seg oppnevnt som bistandsadvokat. Vi holder til i Oslo, men bistår som bistandsadvokater for klienter over hele landet. Merk at advokater arbeider med veldig ulike rettsområder. I vårt firma spesialiserer vi oss på å bistå voldsofre, så kontakt gjerne oss for en uforpliktende prat.

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!