Bistandsadvokat i Oslo

Dersom du bor i Oslo-området og har blitt utsatt for seksuelle krenkelser, vold i nære relasjoner eller grov vold med skade til følge så kontakt gjerne våre bistandsadvokat for kostnadsfri bistand. Vårt kontor i Oslo bistår til enhver tid hundrevis av klienter på det sentrale Østlandet.

Har jeg krav på bistandsadvokat?

Hvem som har krav på bistandsadvokat avgjøres etter straffeprosessloven § 107a. Av denne fremgår at de som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner (familievold), de fleste seksuelle krenkelser som for eksempel voldtekt, vold med skade som følge og brudd på besøksforbud har krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige.

Også i andre tilfelle kan en ha krav på bistandsadvokat. Advokaten vil ha mer inngående kunnskap om når oppnevning vil være aktuelt. I mange tilfelle kan man få advokatbistand dekket av staten gjennom ordningen med fri rettshjelp eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning som en erstatningspost.

Hva gjør en bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten hjelper klienten med informasjon og fungerer som bindeledd mellom fornærmede og politi/domstolen i alle trinn av saken. Han hjelper til med å anmelde saken til politiet dersom dette allerede ikke er gjort, og han kan begjære etterforskningskritt til politiet eller også innhente og oversende bevis selv. Bistandsadvokaten vil få saksdokumenter til sitt kontor, hvor fornærmede kan lese over dokumentene. Han vil og forberede fornærmedes erstatningskrav, uansett om det skal fremmes under straffesaken eller kreves av Kontoret for voldsoffererstatning (som regel gjøres begge deler). Videre vil han ivareta fornærmedes interesser under selve straffesaken. Bistandsadvokaten begjærer også besøksforbud på vegne av fornærmede.

Bistandsadvokatene våre i Oslo

Våre advokater holder til i Oslo, og har lang erfaring innen strafferett og erstatningsrett. Vi bistår klienter over hele landet selv om vi holder til i Oslo. Kontakt oss ved å benytte skjemaet til høyre eller ved å ringe oss.

 

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no