Alminnelig timepris for våre oppdrag innen erstatningsrett er i utgangspunktet 1990,- per time eks. mva.

I saker om personskadeerstatning og straffesaker så er det likevel slik at salæret som regel dekkes av offentlige eller private rettshjelpsordninger slik som bistandsadvokatordningen, fri rettshjelp eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning. I saker om trafikkskade og yrkesskade vil det ansvarlige forsikringsselskap dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Det er i både vår og klientens interesse å avklare spørsmålet om dekning av advokatutgifter så snart som mulig ved oppstarten av et oppdrag. Vi ser helst at det offentlige eller et forsikringsselskap advokatutgiftene, og innenfor vårt hovedområde så er dette nærmest hovedregelen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende tilbakemelding om din sak dersom du har spørsmål til dette.