fbpx

Advokatutgifter

Alminnelig timepris for våre tjenester når ikke annet er avtalt:

Advokater – kr 2390 – 3490 eks mva
Advokatfullmektig – kr 2190 eks mva

Det er i både vår og klientens interesse å avklare spørsmålet om dekning av advokatutgifter så snart som mulig ved oppstarten av et oppdrag. Vi ser helst at det er det offentlige eller et forsikringsselskap som dekker advokatutgiftene, og innenfor våre hovedområder er dette også den klare hovedregelen. Advokatsalæret vil følgelig bli dekket av det offentlige eller i stor grad av rettshjelpsforsikring gjennom en forsikring du allerede har.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende tilbakemelding om din sak dersom du har spørsmål til dette.

Advokatutgifter ved vold og overgrep

Vi jobber mye med saker som gjelder vold, overgrep og andre straffbare forhold. Vi bistår da fornærmede i slike saker, som regel som deres bistandsadvokat. Bistandsadvokatordningen medfører at domstolen dekker alle advokatutgiftene tilknyttet saken.

Der det ikke er grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat så vil Kontoret for voldsoffererstatning dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter ved medhold i søknad om voldsoffererstatning. Den som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan få fri rettshjelp dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Advokatutgifter i eiendomssaker

I saker som gjelder tvister vedrørende bolig, hytte og annen eiendom vil du som regel ha en relevant forsikring som dekker mesteparten av advokatutgiftene. Som regel må en betale en egenandel på omtrent kroner 5000, samt 20 prosent av advokatsalæret.

Advokatutgifter i saker om bil, båt mv.

I tvister etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven  som gjelder båter, biler, motorsykler, bobiler, campingvogner og andre kjøretøy så vil man nesten alltid har en forsikring som dekker mesteparten av advokatutgiftene i en tvist på samme måte som i eiendomssaker.

Vi tilbyr en utforpliktende tilbakemelding i disse sakene.

Kontakt oss uansett dersom du ønsker å avklare hvorvidt advokatutgiftene dekkes av forsikring eller offentlige ordninger.