fbpx

Advokathjelp etter bilkjøp?

Et par som er misfornøyd med bilkjøpet får advokathjelp

Sist oppdatert 9. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har inngående kunnskap og erfaring med å tilby advokathjelp etter bilkjøp. Vi bistår deg med å fremme et reklamasjonskrav overfor selger. Vår klare anbefaling er å ta kontakt snarest for å unngå at reklamasjonsfristene oversittes. Merk også at din bilforsikring vil dekke mesteparten av advokatutgiftene. 

Advokathjelp etter bilkjøp

Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har inngående juridisk erfaring og kompetanse innen biltvister. I tillegg har advokat og daglig leder Eirik Teigstad tidligere bilteknisk utdannelse, og har dermed en unik mulighet til å kombinere sin tekniske og juridiske kompetanse på området. Med vår ekspertise er du sikret den advokathjelp du måtte trenge etter et bilkjøp.

Rettsreglene ved biltvist

Mangel eller forsinkelse

For å reklamere må det foreligge en forsinkelse eller en mangel. En forsinkelse innebærer kort fortalt at bilen ikke er levert til avtalt tid. En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17. Det samme gjelder dersom bilen ikke er i samsvar med opplysninger gitt av selger i sin markedsføring eller ellers, og de misvisende opplysningene har innvirket på kjøpet, jf. fbkjl. § 16 bokstav c og kjl. § 18. 

Etter forbrukerkjøpsloven § 17 har en bil solgt «som den er» en mangel når den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente med grunnlag i forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene eller. Etter kjøpsloven § 19 foreligger en mangel når bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn rimelig forventning. 

Reklamasjon innen rimelig tid

Det er svært viktig å reklamere i tide. Konsekvensen av å oversitte fristene er at kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende. 

For det første må kjøper reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen, jf. kjl. § 32 og fbkjl. § 27 første ledd. Reklamasjon fremsettes gjennom en melding til selger om at det foreligger en mangel. I tillegg til denne såkalte nøytrale reklamasjonen, må kjøper fremsette en spesifisert reklamasjon innen rimelig tid, hvor det fremgår hvilken mangelsbeføyelse kjøper ønsker å benytte seg av.

I tillegg til den relative fristen nevnt over, oppstiller kjl. § 32 annet ledd og fbkjl. § 27 annet ledd en absolutt reklamasjonsfrist. Ved forbrukerkjøpsloven er den absolutte fristen fem år etter overtakelse. Etter kjøpsloven er fristen to år.

Beføyelser

Ved en mangel har selger anledning til å rette mangelen eller omlevere bilen. Dersom selger ikke har anledning eller ikke ønsker å rette kan kjøper kreve prisavslag. I tillegg kan kjøper ha rett til eventuell erstatning for økonomisk tap utover den reduserte verdien av bilen. 

Ettersom hovedregelen er at avtaler skal holdes, kan heving kun godtas i særlige tilfeller. Etter kjøpsloven kan kjøperen heve når mangelen medfører «vesentlig kontraktbrudd», jf. § 39. Terskelen for å heve etter forbrukerkjøpsloven er noe lavere, idet forbrukeren kan heve avtalen, unntatt når mangelen er «uvesentlig», jf. § 32. 

Bilkjøp og advokatutgifter

Rettshjelpsdekningen i din bilforsikring dekker advokatutgifter, ettersom advokathjelp ofte er en avgjørende faktor for å få gjennomslag for ditt krav etter et bilkjøp. Vanligvis dekker forsikringsselskapet inntil 100 000 kroner. Som hovedregel er egenandelen et sted mellom 2 000 og 5 000 kroner. Videre betaler du kun 20% av det overskytende beløpet selv.

Vårt advokatkontor i Oslo

Advokatfirmaet Teigstad har kontorer i Torggata 10 i Oslo. Våre advokater bistår imidlertid hundrevis av klienter over hele Norge. Vårt advokatfirma er i stadig vekst, og forsterkes jevnlig av ytterligere advokater og advokatfullmektiger. 

Ønsker du bistand etter et bilkjøp eller lurer du på hvilke rettigheter du har i forbindelse med kjøpet? Ta kontakt med våre advokater for en gratis og helt uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Husk også at bilforsikringen din vil dekke store deler av dine eventuelle advokatutgifter. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet under på denne nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for advokathjelp etter et bilkjøp?

Rettshjelpsdekningen i din bilforsikring dekker advokatutgifter. Vanligvis dekker forsikringsselskapet inntil 100 000 kroner. Som hovedregel er egenandelen et sted mellom 2 000 og 5 000 kroner. Videre betaler du kun 20% av det overskytende beløpet selv.

Hvordan fremsetter jeg et reklamasjonskrav?

Reklamasjon fremsettes gjennom en melding til selger om at det foreligger en mangel. I tillegg til denne såkalte nøytrale reklamasjonen, må kjøper fremsette en spesifisert reklamasjon innen rimelig tid, hvor det fremgår hvilken mangelsbeføyelse kjøper ønsker å benytte seg av.

Hva utgjør en mangel?

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 og kjøpsloven § 15.

Hva er reklamasjonsfristen ved bilkjøp?

Kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen, jf. kjl. § 32 første ledd og fbkjl. § 27 første ledd. I tillegg til den relative fristen, oppstiller kjl. § 32 annet ledd og fbkjl. § 27 annet ledd en absolutt reklamasjonsfrist. Ved forbrukerkjøpsloven er den absolutte fristen fem år etter overtakelse. Etter kjøpsloven er fristen to år.

Kan jeg benytte Advokatfirmaet Teigstad selv om jeg ikke bor i Oslo?

Ja! Advokatfirmaet Teigstad bistår hundrevis av klienter over hele Norge. Du skal derfor ikke nøle med å ta kontakt selv om du bor et annet sted i landet enn Oslo. Ved eventuell rettssak reiser vi til deg.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil