fbpx

Forbehold om feil i annonsen ved bilkjøp

En dame som ser på en bilannonse og som senere skal kjøpe en bil som viser seg å avvike fra informasjon i annonsen

Sist oppdatert 25. juni 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Selger av en bil har ansvar for feil og mangler selv om vedkommende har tatt et forbehold om feil i annonsen. Dersom bilen avviker fra informasjonen i annonsen vil kjøper altså kunne fremme et mangelskrav overfor selger.

Forbehold om feil i annonsen

En bilforhandler kan ikke fraskrive seg ansvar for mangler ved å ta et generelt forbehold om feil informasjon i annonsen. Bilannonsen inngår som en del av avtalen, og et forbehold om feil er derfor ikke mulig. Med andre ord, det som står i annonsen er det som er avtalt om bilens tilstand mellom kjøper og selger. Ved avvik mellom bilens faktiske tilstand og det avtalte foreligger en mangel. En ansvarsfraskrivelse, i form av forbehold om feil i annonse, vil altså ikke ha betydning ved en vurdering av om du har rett til å klage. 

Mangler

Bilen har en mangel dersom den ikke er «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen», jf. forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17. Ettersom annonsen inngår som en del av avtalen, vil avvik fra det som fremgår av annonsen kunne utgjøre en mangel ved bilen, som gir rett til ulike mangelsbeføyelser.

Mangelsbeføyelser

Selger har anledning til å rette mangelen ved bilen, eventuelt omlevere en ny bil. Hvis selger ikke ønsker eller ikke har mulighet til å rette, kan kjøper kreve et prisavslag tilsvarende den reduserte verdien av bilen. Kjøper kan i tillegg kreve erstatning for øvrig økonomisk tap lidt som følge av mangelen ved bilen.

Heving kan kun aksepteres i særlige tilfeller. Dette følger av at avtaler som hovedregel skal holdes. Etter kjøpsloven § 39 kan kjøper heve dersom mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». Ved forbrukerkjøp er terskelen lavere. Forbrukeren kan som utgangspunkt heve, med unntak der mangelen er «uvesentlig», jf. forbrukerkjøpsloven § 32. 

Advokathjelp

Har du kjøpt en bil som viser seg å avvike fra informasjon i annonsen? Da foreligger en mangel som kan gi deg rett til ulike mangelsbeføyelser. Biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg med å fremme din sak overfor selger. Husk at din bilforsikring normalt dekker store deler av advokatutgiftene. Dette kan vi hjelpe deg med å finne ut helt gratis. Første samtale med en av våre advokater er nemlig både gratis og uforpliktende. Du kan ta kontakt med oss per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Kan selger ta et forbehold om feil i annonsen ved bilkjøp?

Et slikt generelt forbehold om feil i annonsen vil ikke ha noen rettslig betydning ved vurderingen av om kjøper kan klage på en mangel. Annonsen som helhet vil altså inngå som en del av avtalen, selv om et slikt forbehold skulle være tatt. 

Når foreligger en mangel?

Bilen har en mangel dersom den ikke er «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen», jf. forbrukerkjøpsloven § 15 og kjøpsloven § 17.

Hva kan jeg kreve ved en mangel?

Som kjøper kan du primært kreve retting av mangelen eller omlevering. Dersom selger ikke retter kan du kreve prisavslag. Ved mer alvorlige mangler kan du velge å heve kjøpet, slik at ytelsene tilbakeleveres. I tillegg til en av overnevnte mangelsbeføyelser kan du kreve erstatning for eventuelt øvrig økonomisk tap som mangelen har påført deg. 

Må jeg betale for advokathjelp?

Bilforsikringen din vi dekke mesteparten av advokatutgiftene. Vanligvis må du betale en egenandel mellom 2 000 til 5 000 kroner, og 20% av det overskytende. Med andre ord vil forsikringsselskapet dekke rundt 80% av dine advokatutgifter. 

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35341/172660.pdf?sequence=4

Finn.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil