Spør oss!

Har jeg krav på erstatning?
Har jeg krav på fri rettshjelp?
Har jeg noen frister å forholde meg til?
Send oss en uforpliktende e-post!

Trenger du bistandsadvokat?

Med våre syv bistandsadvokater utgjør vi det mest spesialiserte advokatfirmaet for volds-og overgrepsutsatte i Norge. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo, men vi er til enhver tid bistandsadvokat for klienter over hele landet.

Ofre for seksuelle overgrep og familievold har krav på gratis advokathjelp gjennom hele prosessen.