fbpx

Advokat Kristoffer Dalvang

Advokat Kristoffer Dalvang har særskilt kompetanse innen kontraktsrett og arbeidsrett. Innen kontraktsrett arbeider han hovedsakelig med kjøpsrettslige problemstillinger ifm. med kjøp og salg av bil og båt, men også andre kontraktsbaserte saker som pengekrav og andre avtalebaserte tvister. Innen det arbeidsrettslige segmentet bistår Dalvang så vel privatpersoner som bedrifter i saker som gjelder oppsigelse, nedbemanning og avskjed.

Advokat Dalvang har omfattende erfaring med tvisteløsning, både utenfor og innenfor domstolene.

Kontaktinfo

Utdanning og praksis

Praksis

  • 2022 – d.d. Advokat i Advokatfirmaet Teigstad – Kontraktsrettsavdelingen
  • 2018 – 2022 Advokat i Osloadvokatene AS- Kontraktsrettsavdelingen
  • 2014 – 2018 Advokat i Osloadovaktene AS – Familierettsavdelingen

Utdanning

  • 2009-2014 – Rettsvitenskap Universitetet i Oslo
  • Master: Skatterettslig gjennomskjæring