Referansesaker | Advokatfirmaet Teigstad

Referansesaker

1,3 millioner i erstatning etter henlagt sak om sovevoldtekt

En av bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad hjalp en ung kvinne med å kreve voldsoffererstatning etter at hun var blitt utsatt for en sovevoldtekt i 2007. Saken hadde (såvidt) blitt etterforsket etter at hun anmeldte voldtekten til politiet den gang. Etter mange år kontaktet hun oss, og vi bisto vår nye klient slik at hun fikk tilkjent […]

Tilkjent over 4,3 millioner etter familievold

Vårt kontor bistod en kvinne i 30-årene med å anmelde familievold som hun ble utsatt for av sin ekssamboer, og til å kreve erstatning for volden.

Kvinnen hadde i flere år bodd med en mann som utsatte henne for både psykisk og fysisk vold. Hun kom seg ut av dette samboerskapet, men slet med omfattende psykiske […]

Tilkjent 800 000 kroner i erstatning etter vold

Advokatfirmaet Teigstad AS bistod en ung mann som ble utsatt for vold etter å ha gått på gaten sammen med sin mannlige kjæreste. Som følge av volden ble han arbeidsufør i flere år. Han er nå tilkjent noe over kroner 800 000 i voldsoffererstatning for volden.

Mannen var på vei hjemover etter en hyggelig kveld på byen […]

Tilkjent voldsoffererstatning etter overgrep på 70-tallet

Vårt kontor bistod en klient som ønsket å kreve voldsoffererstatning etter seksuelle overgrep som vedkommende ble utsatt for helt tilbake på 1970-tallet. Klient ble nylig tilkjent den maksimale grensen for voldsoffererstatning.

Vi har tidligere skrevet om sivilombudsmannens uttalelse hvor det fremgår at voldsoffermyndighetene har tolket foreldelsesreglene feil når det gjelder overgrep som fant sted før 1. […]

1,4 millioner kroner i erstatning etter familievold

Advokat Eirik Teigstad bisto en ung kvinne som var blitt mishandlet av sin kjæreste i 2008-2009. Gjerningspersonen ble dømt, og klient ble i retten tilkjent en mindre oppreisningserstatning.

Noen år etter straffesaken var avgjort, tok kvinnen kontakt med vårt kontor. Hun hadde da vært til psykologhjelp i lengre tid, og hadde forsinket studieprogresjon som følge av […]

Ble tilkjent 1 million kroner i voldsoffererstatning etter henlagt voldssak

Vår klient ble utsatt for grov vold etter en tur på byen i 2012. Han ble blant annet slått med en glassflaske i ansiktet. Straffesaken ble henlagt, men han ble tilkjent over 1 million kroner i voldsoffererstatning.

Politiet fant ingen bilder eller vitnebeskrivelser, slik at gjerningspersonene forble ukjente og saken ble da henlagt. Klient fikk varige psykiske skader […]

460 000 kr i voldsoffererstatning etter henlagt voldtektssak

Bistandsadvokat Eirik Teigstad bisto en kvinne som var blitt utsatt for sovevoldtekt i 2006. Straffesaken ble henlagt samme år pga. bevisets stilling. Fornærmede ble nå tilkjent 460 000 kroner i voldsoffererstatning.

Kvinnen hadde sovnet etter et nachspiel, og våknet etter at gjerningspersonen hadde forgrepet seg på henne. Hun anmeldte forholdet til politiet samme dag. Politiet henla […]

Ble tilkjent maksgrensen for voldsoffererstatning etter henlagt overgrepssak

Advokat Eirik Teigstad bisto en kvinne i midten av tyveårene som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av en nærstående over en lengre periode da hun var 4 – 11 år gammel. Hun anmeldte saken til politiet i 2012, som henla saken. Kontoret for voldsoffererstatning avslo deretter søknaden fordi det var anmeldt for sent og […]

Fikk 150 000 kroner i oppreisning etter henlagt voldtektssak

Advokat Teigstad bisto en ung kvinne som anmeldte en ukjent gjerningsperson for voldtekt våren 2013. Saken ble imidlertid henlagt på tross av en omfattende etterforskning. Kvinnen ble likevel tilkjent kroner 150 000 i oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Selv om det var flere vitner i saken, forelå det ikke nok opplysninger til å identifisere gjerningspersonen. Politiet […]

Ble tilkjent 1,4 millioner kroner etter feilbehandling

En av Teigstads klienter ble nylig tilkjent 1,4 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter feilbehandling.

60-åringen, som hadde pådratt seg prolaps etter å ha båret møbler, ble varig ufør som følge av svikt i helsehjelpen. NPE kom derfor til at han hadde krav på pasientskadeerstatning.

Mannen ble først tilbudt 900 000 kroner av Norsk pasientskadeerstatning. Etter forhandlinger fikk […]