fbpx

3,2 millioner i erstatning etter blind vold

Erstatning etter blind vold

Advokat Eirik Teigstad bistod en ung mann i 30-årene som ble utsatt for vold som skjedde på nattestid i Oslo tilbake i 2012. Han mistet synet på ett øye, og utviklet posttraumatisk stresslidelse som følge av volden.

Saken ble henlagt hos politiet, da de ikke klarte å finne gjerningspersonene. Teigstad ble oppnevnt som mannens bistandsadvokat for arbeid ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Klienten vår var i full jobb da voldshendelsen skjedde. Han ble tilkjent 3,2 millioner kroner i inntektstap, menerstatning, behandlingsutgifter og oppreisningserstatning etter volden. Det var tale om voldsoffererstatning, ettersom det ikke var mulig å kreve erstatning fra gjerningspersonene.

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!