fbpx

7,4 millioner i erstatning i overgrepssak

Millionerstatning etter overgrep

Sist oppdatert 8. september 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Vårt kontor bistod en kvinne som hadde blitt utsatt for incest i barneårene. Kvinnen ble Buskerud tingrett tilkjent 7,4 millioner i erstatning etter overgrepene. Kvinnen, som ble ufør som en følge av overgrepene, ble tilkjent erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, menerstatning, erstatning for utgifter og oppreisning.

Kvinnen ble også den første i landet som har blitt tilkjent en kapitaliseringsrente på 2,5 %. For kvinnen medførte dette at hun fikk en tilleggserstatning på omkring 1 million kroner.

Hva er kapitaliseringsrente?

Ved beregning av fremtidstap blir beløpet neddiskontert til en nåverdi og tillagt en rentesats tilsvarende forventet avkastning på beløpet. Høy kapitaliseringsrente innebærer en lavere erstatning for skadelidte. Høyesterett fastsatte renten til 4 % i 2014. I 2021 ble det ved lovendring inntatt en bestemmelse i skadeserstatningsloven som gir adgang til å regulere rentesatsen ved forskrift. I forslaget til forskrift er det foreslått å sette den alminnelige kapitaliseringsrenten til 2,5 % og 1,5 % for skadelidte som er under vergemål.

Vi i advokatfirmaet Teigstad mener at en kapitaliseringsrente på 4 % medfører en klar underkompensasjon for den skadelidte. Dette strider med prinsippet om at skadelidtes rett til full erstatning. Vi vil derfor fortsette vårt arbeid for å få ned kapitaliseringsrenten og ønsker den nye forskriften velkommen.

Les mer om saken i Drammens tidende (krever abonnement).

Har du spørsmål om anmeldelse eller erstatning så kan du kontakte oss på telefon 22 34 30 00 eller post@advokat-teigstad.no, eller ved å benytte skjemaet.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!