fbpx

Anmelde seksuelt overgrep

Anmeldelse av seksuelle overgrep

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep så må du anmelde dette til politiet for at gjerningspersonen som bli straffet og for å få krav på evt. voldsoffererstatning. De som er utsatt for seksuelle overgrep kan kostnadsfritt la seg bistå av advokat i hele prosessen.

Det finnes en rekke ulike typer sedelighetssaker, som du kan se i denne artikkelen om retten til bistandsadvokat ved seksuelle overgrep.

Andre former for overgrep er seksuelle krenkelser er incest, seksuelle krenkelser mot barn og misbruk av stilling- eller maktforhold.

Hvordan anmelde overgrep?

Det er flere måter å anmelde overgrep på. Man kan kontakte politiet ved å ringe, eller møte opp på en politistasjon. I alle tilfelle må man komme inn til politiet og avgi sin forklaring på hva som har skjedd. En annen praktisk løsning i disse sakene er å kontakte en advokat og anmelde via denne. Dette er kostnadsfritt, og da kan man også diskutere med advokaten om hva som vil skje videre i saken eller få svar på evt. spørsmål. Advokaten har taushetsplikt.

Seksuelle overgrep har ofte lange foreldelsesfrister, men det vil være positivt med tanke på bevishensyn å anmelde saken så raskt som mulig.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Hva skjer etter anmeldelse?

Det første politiet er interessert i er en detaljert forklaring om hva som har skjedd. Det er altså den som har blitt utsatt for overgrep som i utgangspunktet må forklare seg selv. Deretter begynner politiet sin etterforskning, ved å avhøre eventuelle vitner, kalle inn medisinsk dokumentasjon, avhøre gjerningspersonen samt andre eventuelle etterforskningsskritt som kan kaste lys over saken. Når etterforskningen er ferdig, må politiet bestemme seg for om de skal ta saken til retten eller om de skal henlegge saken.

Kontakt våre bistandsadvokat ved spørsmål

Dersom du har spørsmål vedrørende anmeldelse av overgrep så kan du kontakte våre bistandsadvokater ved å benytte skjemaet. Det er som hovedregel kostnadsfri advokathjelp i slike saker. Våre bistandsadvokater holder til i Oslo, men bistår klienter over hele landet.

Les også mer om erstatning ved seksuelle overgrep.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!