Advokat Eirik Teigstad

Om Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad har spesialisert seg på strafferett og voldsoffererstatning,
herunder bistår han voldsofre i straffesaker og med å kreve erstatning ovenfor voldsoffermyndighetene.

Teigstad er advokatkontakt for Landsforeningen for voldsofre og Utsattmann.

Teigstad skrev masteravhandling om utmåling av erstatning etter personskade,
og valgte forskringsrett som spesialfag. Han har tidligere jobbet i Gjensidige forsikring.

Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
Teigstad er bistandsadvokat for ofre for volds- og sedelighetsforbrytelser, og har svært bred erfaring med voldsoffererstatning.

Bistand til å anmelde
Den som er utsatt for seksualforbrytelser eller vold i nære relasjoner har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Les mer om anmeldelse her.

Besøks- og kontaktforbud
Politiet kan nedlegge besøks- og kontaktforbud for å hindre at den forbudet skal beskytte blir utsatt for krenkelser.  Våre bistandsadvokater kan hjelpe deg med å opprette besøksforbud og med å melde fra om brudd på besøksforbud.

Kontakt Eirik Teigstad
Dersom du ønsker bistand av Teigstad eller hans kolleger, kan du sende en henvendelse til post@advokat-teigstad.no eller ringe 22 34 30 00.