fbpx

Advokat Eirik TeigstadAdvokat Eirik Teigstad har spesialisert seg på personskade og strafferett,
herunder bistår han voldsofre i straffesaker og med å kreve erstatning ovenfor voldsoffermyndighetene. Videre arbeider han mye med saker som gjelder reklamasjon av bil.

Teigstad er advokatkontakt for Landsforeningen for voldsofre og Utsattmann.

Teigstad skrev masteravhandling om utmåling av erstatning etter personskade,
og valgte forskringsrett som spesialfag. Han har tidligere jobbet i Gjensidige forsikring.

Eirik Teigstad har forfattet veilederen for fornærmede i straffesaker, “Anmeldelse og Erstatning”.

 

 

 

Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
Teigstad er bistandsadvokat for ofre for volds- og sedelighetsforbrytelser, og har svært bred erfaring med voldsoffererstatning.

Bistand til å anmelde
Den som er utsatt for seksualforbrytelser eller vold i nære relasjoner har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Les mer om anmeldelse her.

Boken "anmeldelse og erstatning"

Besøks- og kontaktforbud
Politiet kan nedlegge besøks- og kontaktforbud for å hindre at den forbudet skal beskytte blir utsatt for krenkelser.  Våre bistandsadvokater kan hjelpe deg med å opprette besøksforbud og med å melde fra om brudd på besøksforbud.

Kontakt Eirik Teigstad
Dersom du ønsker bistand av Teigstad eller hans kolleger, kan du sende en henvendelse til post@advokat-teigstad.no eller ringe 22 34 30 00.[/fusion_text]