fbpx

Advokathjelp ved reklamasjon av bilkjøp (heving, prisavslag etc)

Et bilkjøp med reklamasjon

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Et kritisk spørsmål for mange er om de bør engasjere en advokat så fort de ser en mulig reklamasjon i emning.

 

Det er ikke noe standardsvar på dette. Det avhenger av hvor mye penger som står på spill, hvor god sakkunnskap den enkelte selv besitter, hvorvidt det den andre parten er privatperson eller et firma, og ikke minst hvor mye det kommer til å koste. Det siste kan imidlertid for en stor del dekkes av en vanlig bilforsikring.

 

Når trenger du en advokat?

 

Jeg har i denne boken beskrevet alle punkter i prosessen og omtalt de typiske klageområdene. Har du lest det som står det, kan du langt på vei føre saken din selv. Det viktigste er kanskje at du passer på at du som kjøper reklamerer i tide. Reklamasjonsreglene er beskrevet i kapittel 9.

 

Alle reklamasjonssaker er imidlertid forskjellige, og du finner ikke nødvendigvis løsningen på alle saker i denne boken. Hvis du ikke kommer til enighet med motparten, og det er nødvendig å gå videre med saken, kan det hende du bør oppsøke profesjonell hjelp.

 

Den skriftlige reklamasjonen til selger er noe du som regel kan gjøre selv. Som selger er det viktig at du avviser reklamasjonen dersom du ikke er enig. Husk også at du alltid kan tilby retting i stedet dersom kjøper krever prisavslag eller heving.

 

Dersom selger avviser kravet, må kjøper velge mellom om han skal klage til forbrukertilsynet, sende en forliksklage til forliksrådet eller ta ut søksmål for tingretten. Disse instansene og hvordan de arbeider er omtalt i det foregående kapitlet.

 

Advokat ved klage til forbrukertilsynet og FU

 

Forbrukertilsynet vil gi veiledning i utfylling av klage til forbrukerklageutvalget (FKU) etter at megling er forsøkt.

 

Ulempen ved ikke å bruke advokat til å skrive selve klagen, er at FKU kun vurderer det som er skrevet og dokumentert i selve klagen. Kjøper må dokumentere både påståtte mangler og samtidig sannsynligheten for at den var til stede da kjøpet ble gjort. Selger må på sin side kunne dokumentere at opplysningsplikten er overholdt.

 

En advokat vil normalt ha en systematisk tilnærming når han skriver en klage, og sørge for at alle forhold blir belyst og dokumentert.

 

Advokat ved forliksklage til forliksrådet

 

Forliksrådet er også lagt opp slik at privatpersoner skal kunne legge fram saken sin uten advokathjelp. Her er det imidlertid noen flere prosessuelle krav man bør passe på enn ved klage til FU.

 

Framgangsmåten for sending av en slik forliksklage er dog godt beskrevet i foregående kapittel i denne boka, og på nettsidene til forliksrådene. De finner du på nettsiden til politiet.no.

 

Forliksrådets medlemmer er oppnevnt av kommunestyret, og har ikke nødvendigvis noen videre juridisk kompetanse. Videre vil de primært prøve å få til et forlik før de avsier en dom.

 

Dersom du ikke selv har juridisk assistanse, kan det hende at rådet prøver å få deg med på et forlik eller avsier en dom som er dårligere for deg enn det en alminnelig juridisk vurdering ville tilsi.

 

Det kan altså være en fordel i det minste å ha konsultert en advokat før saken kommer opp i forliksrådet.

 

Advokat ved behandling i tingretten

 

Saker som er behandlet i FKU eller forliksrådet kan ankes videre til tingretten. Gjelder tvisten verdier over 200 000 kroner og begge parter har vært bistått av advokat skal den føres direkte for tingretten. Det kan være tilfelle dersom saken gjelder heving.

 

På dette stadiet er det svært uvanlig at partene ikke lar seg representere av advokat. Det vil nok også forventes av tingretten at det er advokater som prosederer saken.

Oversendelse av sak til advokat

 

Når du presenterer saken din for en advokat, er det gjerne noen tilbakevendende spørsmål han vil ha avklart før han uttaler seg om saken. Da er derfor også greit for deg å ha dette rede på forhånd, før taksameteret begynner å gå.

 

Dette er de vanligste innledende spørsmålene advokaten vil stille om din sak:

 

 • Hva slags kjøretøy gjelder det?
 • Merke og årsmodell?
 • Hva er kilometerstanden?
 • Hva reklameres det på? (Mangel eller uriktige opplysninger)
 • Når ble objektet kjøpt?
 • Er serviceheftet komplett?
 • Er objektet forsikret?

 

Etter dette vil han antakelig spørre om å se kjøpekontrakt og annen dokumentasjon knyttet til salget.

 

Ettersom mange advokater har en innledende gratis konsultasjon, er det ikke noe i veien for at du kan kontakte flere for en foreløpig vurdering og et prisanslag.

 

Advokatkostnader kan dekkes av bilforsikringen

 

Som nevnt innledningsvis: En vanlig boligforsikring, båtforsikring eller forsikring for annet kjøretøy har en rettshjelpsforsikring inkludert. Da snakker vi om den vanlige ansvarsforsikringen, det er ikke nødvendig å ha tegnet ekstra kaskoforsikring.

Les også om advokathjelp ved reklamasjon av bobil.

Denne forsikringen gjelder altså også for konflikter etter kjøp og salg av kjøretøy.

 

Dekningen varierer litt mellom forsikringsselskapene, men det vanlige er at det en fast egenandel på rundt kr 4000 og en maksgrense på 100 000 kroner. For kostnader utover den faste egenandelen på kr 4000 kroner, får du dekket 80 % av sakskostnadene opp til nevnte maksgrense. De resterende 20 % må du altså betale selv.

 

Du kan gjøre krav på dekning fra forsikringen fra det øyeblikk det anses å være en tvist. Det betyr at kjøper har meldt et krav, og at selger har avvist det. Forsikringsselskapet vil kreve dette dokumentert. Både e-post og tekstmeldinger godtas som dokumentasjon i denne sammenheng.

Heve bilkjøp ved omfattende rust

Når du henvender deg til en advokat i sakens anledning, vil denne normalt undersøke omfanget av forsikringen og søke dekning på dine vegne. Men det er også fullt ut mulig å ordne selv før du kontakter advokat.

 

Juridisk hjelp til NAF-medlemmer

 

Er du medlem i NAF, kan du fritt ringe og høre om rettslige problemstillinger du måtte ha i forbindelse med kjøp og salg av bil.

 

Du kan også få «utvidet bistand» for en pris på 500 kroner. Med utvidet bistand får du inntil to timer hvor det søkes å få til en rimelig løsning med motparten.

 

Bistand utover dette må det betales for, også av NAF-medlemmer.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!

  Posted in Bil