fbpx

Trenger du advokathjelp i sak om ansvarsforsikring?

En mann som trenger advokathjelp i sak om ansvarsforsikring får bistand fra en erfaren advokat

Sist oppdatert 5. juni 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Profesjonell advokathjelp vil i de fleste tilfeller føre til at skadelidte oppnår en høyere erstatningssum enn ellers i sak om ansvarsforsikring. Med god kompetanse og erfaring med forsikringstvister kan Advokatfirmaet Teigstad bistå deg.

Advokathjelp i sak om ansvarsforsikring

Har du vært utsatt for en trafikkulykke, enten med eget kjøretøy eller ved bruk av kollektivtrafikk, og har havnet i tvist med det ansvarlige forsikringsselskapet? Da vil det i de aller fleste tilfellene lønne seg å få bistand av en profesjonell advokat til å fremme din sak overfor forsikringsselskapet. Ansvarsforsikringen har ofte en egeninteresse i å holde forsikringen tilbake eller utbetale en lav forsikringssum. En advokat med erfaring innen erstatning og forsikring vil kunne sørge for at du får det du har krav på. Advokatfirmaet Teigstad har svært god kompetanse og erfaring med slike saker.

Generelt om ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, er en lovpålagt forsikring for alle som eier et kjøretøy som brukes på veien. Bilansvarsloven § 4 angir at «gjer ei motorvogn skade» kan skadelidte kreve erstatning fra motorvognens forsikringsselskap, selv om ingen har skyld i skaden. 

En «motorvogn» er et «køyretøy som vert drive med motor og er laga eller esla til å køyrast på bakken […], men ikkje køyretøy som går på skjener», jf. bilansvarsloven § 3. En bil, moped, buss og traktor anses som motorvogn. Derimot regnes ikke en trikk og tog som motorvogn. Sistnevnte plikter imidlertid å tegne ansvarsforsikring etter jernbaneansvarsloven § 3, jf. § 9, som erstatter personskade som jernbanen «volder».

Vilkårene «gjer» og «volder» sikter til at det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykken forårsaket av motorvognen eller jernbanen og skaden/tapet. For bilansvaret er det et veiledende synspunkt at skaden må være «voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret», jf. Innst. 1957 s. 58.

Advokatutgifter

Mange kvier seg med å ta kontakt med advokat ettersom de er av den oppfatning at det er svært kostbart. Dette stemmer imidlertid ikke i saker om ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen vil normalt dekke inntil kr. 100 000 i advokatutgifter. Vanligvis vil det påløpe en egenandel på mellom kr. 2 000 og kr. 5 000, samt 20% av det overskytende beløpet. Det vil si at forsikringsselskapet dekker hele 80% av de overskytende advokatutgiftene. 

Vårt advokatkontor i Oslo

Advokatfirmaet Teigstad er et firma i kontinuerlig vekst, som jevnlig ansetter nye dyktige advokater og advokatfullmektiger. Vi har kontorer i Torggata 10 i Oslo. Det skal imidlertid nevnes at vi bistår hundrevis av klienter over hele landet. Du må derfor gjerne ta kontakt med oss, selv om du bor et annet sted i landet. 

Ønsker du advokathjelp i sak om ansvarsforsikring? Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Teigstad i dag. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og helt uforpliktende. De videre advokatutgiftene vil i all hovedsak dekkes av ansvarsforsikringen. Nærmere detaljer rundt dette kan vi hjelpe deg med å undersøke uten kostnad. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

Vanlige spørsmål

Hva er ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, er en lovpålagt forsikring for alle som eier et kjøretøy som brukes på veien. 

Hva koster advokathjelp i sak om ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikringen vil normalt dekke inntil kr. 100 000 i advokatutgifter. Vanligvis vil det påløpe en egenandel på mellom kr. 2 000 og kr. 5 000, samt 20% av det overskytende beløpet. Det vil si at forsikringsselskapet dekker hele 80% av de overskytende advokatutgiftene. 

Kan jeg kontakte Advokatfirmaet Teigstad selv om jeg ikke bor i Oslo?

Ja, selvfølgelig! Vi bistår hundrevis av klienter over hele landet.

Når kommer ansvarsforsikringen til anvendelse?

Ansvarsforsikringen kommer til anvendelse for skader som en motorvogn «gjer». Det må altså være motorvognen som forårsaker den aktuelle skaden, som igjen fører til et økonomisk tap.

Kan jeg kreve erstatning etter skade på kollektivtransport?

Ja, både buss, tog og trikk er pliktig til å tegne ansvarsforsikring etter henholdsvis bilansvarsloven og jernbaneansvarsloven.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil