fbpx

Advokathjelp ved bobilkjøp

En bobil som ble parkert etter at kjøperen har oppdaget en mangel

Sist oppdatert 25. mai 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Advokatfirmaet Teigstad har god kompetanse og erfaring med bobilkjøp. Våre advokater kan bistå deg med å fremme et mangelskrav og sørge for at du overholder alle reklamasjonsfrister. Rettshjelpsdekningen i din bobilforsikring vil dekke store deler av advokatutgiftene.

Advokathjelp ved bobilkjøp

Et bobilkjøp kan føre til ulike tvister mellom kjøper og selger. En vanlig problemstilling er at kjøper oppdager en mangel etter overtakelse, eksempelvis en fuktskade. Da er det viktig å være klar over sine rettigheter, både som kjøper og selger. 

Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har god kunnskap og erfaring med bobiltvister. Advokat og daglig leder Eirik Teigstad har i tillegg tidligere biltekniske utdannelse, og har derfor særlig kompetanse på området. Med andre ord innehar Advokatfirmaet Teigstad den ekspertisen du trenger ved bobilkjøp.

Reglene ved bobiltvist

Hvilket regelsett som kommer til anvendelse avhenger av om bobilen er kjøpt av en forhandler eller en privatperson. Ved kjøp mellom privatpersoner kommer kjøpsloven til anvendelse, mens ved kjøp av en næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven.

Mangel 

En mangel foreligger dersom bobilen ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen eller ikke svarer til opplysninger selger har gitt, jf. kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16. 

Ved bobil solgt «som den er» eller med liknende forbehold foreligger en mangel ved uriktige opplysninger eller opplysningssvikt fra selgers side som kan antas å ha innvirket på kjøpet. En mangel foreligger også dersom bobilen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19. Ved forbrukerkjøp er det tilstrekkelig at bobilen er i «dårligere stand» enn kjøper hadde grunn til å forvente, jf. forbrukerkjøpsloven § 17.

Vurderingen av om bobilen har en mangel skal foretas ut fra forholdene ved overlevering.

Forsinkelse

Et kontraktbrudd kan også foreligge ved forsinket levering av bobilen. Leveringstidspunktet vil være det som er avtalt mellom kjøper og selger. Dersom ingen leveringstid er avtalt skal bilen leveres innen rimelig tid.

Dersom bobilen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heving og/eller erstatning, jf. kjøpsloven § 22 og forbrukerkjøpsloven § 19.

Reklamasjon

Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder, jf. kjøpsloven § 32. Det må foretas en konkret vurdering av hva som er rimelig tid i det enkelte tilfellet. Ved forbrukerkjøp kan fristen aldri være kortere enn to måneder, jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

I tillegg til denne såkalte nøytrale reklamasjonen, må kjøper ved ønske om retting eller heving innen rimelig tid gi selger melding som spesifiserer dette. 

Videre foreligger en absolutt reklamasjonsfrist. Oversittelse vil medføre at kravet bortfaller. Etter kjøpsloven er den absolutte fristen to år etter den dag da kjøper overtok bobilen. Ved forbrukerkjøp gjelder vanligvis det samme. For gjenstander som er ment å vare vesentlig lengre, som en bobil, er fristen fem år.

Mangelsbeføyelser

Ved en mangel kan kjøper kreve at selger retter mangelen for egen regning. Dersom bobilen er kjøpt av en forhandler kan det være aktuelt å kreve omlevering av en tilsvarende bobil. Selger har på sin side rett til å forsøke å rette bilen før eventuelle andre beføyelser gjøres gjeldende. 

Videre kan det være aktuelt å kreve prisavslag. Dette skal svare til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Heving kan kreves ved mer alvorlige mangler. Ved privatkjøp er vilkåret at det foreligger et «vesentlig kontraktbrudd», mens ved forbrukerkjøp er det tilstrekkelig at mangelen «ikke er uvesentlig». 

I tillegg til en av de overnevnte beføyelsene kan kjøper kreve erstatning for eventuelt øvrig økonomisk tap han har blitt pådratt som følge av mangelen.

Advokatutgifter

Rettshjelpsdekningen under din bobilforsikring vil normalt dekke advokatutgifter på inntil 100 000 kroner. Egenandelen vil stort sett ligge et sted mellom 2 000 og 5 000 kroner. Av det overskytende betaler du kun 20% selv, mens forsikringsselskapet dekker 80% av utgiftene. 

Vårt advokatkontor i Oslo

Advokatfirmaet Teigstad holder til i Torggata 10 i Oslo. Vi bistår imidlertid hundrevis av klienter over hele landet. Du må derfor ikke nøle med å ta kontakt selv om du oppholder deg et annet sted enn i Oslo. Ved tvist for domstolene reiser vi til deg. 

Advokatfirmaet er i kontinuerlig vekst, med jevnlig ansettelse av dyktige advokater og advokatfullmektiger. 

Har du spørsmål om dine rettigheter eller ønsker du bistand ved et bobilkjøp? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag! Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Store deler av eventuelle videre advokatutgifter vil bobilforsikringen din dekke. For å komme i kontakt med en av våre advokater kan du ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. 

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for advokathjelp ved bobilkjøp?

Rettshjelpsdekningen under din bobilforsikring vil normalt dekke advokatutgifter på inntil 100 000 kroner. Egenandelen vil stort sett ligge et sted mellom 2 000 og 5 000 kroner. Av det overskytende betaler du kun 20% selv, mens forsikringsselskapet dekker 80% av utgiftene. 

Kan jeg bruke Advokatfirmaet Teigstad selv om jeg ikke bor i Oslo?

Ja! Vi bistår hundrevis av klienter over hele landet, og kommer til deg ved en eventuell tvist for domstolene. Du må derfor ikke nøle med å ta kontakt selv om du ikke bor i Oslo.

Hva er fristen for å reklamere ved bobilkjøp?

Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder, jf. kjøpsloven § 32. Ved forbrukerkjøp kan fristen aldri være kortere enn to måneder, jf. forbrukerkjøpsloven § 27. I tillegg gjelder en absolutt frist på to år ved privatkjøp og fem år ved forbrukerkjøp.

Hva utgjør en mangel ved bobil?

En mangel foreligger dersom bobilen ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen eller ikke svarer til opplysninger selger har gitt, jf. kjøpsloven § 17 og forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16. 

Hva kan jeg kreve ved en mangel?

Ved en mangel kan kjøper kreve retting, prisavslag, heving og/eller erstatning, avhengig av de konkrete omstendighetene i saken. 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil