fbpx

Reklamasjon ved kjøp av bruktbil

En sint kvinne som oppdager feil ved bruktbilen som han nettopp har kjøpt

Sist oppdatert 1. desember 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende feil eller mangel på bruktbil, må reklamasjonen fremsettes så raskt som mulig. Reklamasjonen bør inneholde årsaken til mangelen ved bilen, og hva du ønsker å kreve. Reklamasjonen rettes som regel mot vedkommende som solgte bilen. 

Dersom det ikke foreligger avtale om reklamasjon i forbindelse med kjøpet, kommer kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven til anvendelse. I det følgende vil det tas utgangspunkt i ordlyden i kjøpsloven. Lovenes bestemmelser tilsvarer hverandre, med noen forskjeller. Forskjellene er primært knyttet til forbrukervernet som oppstilles i forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven

Utgangspunktet i kjøpsloven er at kjøperen må reklamere «innen rimelig tid». Fristen begynner å løpe fra kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget den eventuelle mangelen. Loven oppstiller en absolutt frist på to år. Det vil si at kjøperen i utgangspunktet er avskåret fra å reklamere to år etter at vedkommende har overtatt bilen.

Hensynet bak reklamasjonsfristen, er at selger skal slippe å bære risikoen for tingen etter at den er overtatt av kjøper. Jo tidligere kravet fremsettes, jo enklere er det å bevise at feilen eventuelt knytter seg til forhold på selgers side.

Les også: Klage på rekkevidde på elbil

Innholdet i reklamasjonen

Reklamasjonen bør inneholde en redegjørelse for hvorfor det foreligger kontraktsbrudd eller mangel. I tillegg kan reklamasjonen inneholde et krav som følge av mangelen. Vanlige krav å fremme er eksempelvis erstatning eller prisavslag. For de tilfellene der mangelen er «vesentlig», kan kjøper kreve å heve bilkjøpet. I forbrukerkjøpsloven er kravet at mangelen må være «ikke uvesentlig». Terskelen er dermed lavere for å heve etter forbrukerkjøpsloven. Hensynet bak dette er å beskytte forbrukeren overfor selgeren.

Reklamasjonene bør fremmes overfor bilselgeren. Det vil være mest hensiktsmessig å fremme kravet skriftlig. Årsaken til dette er at det vil være enklere å bevise fremsettelse av reklamasjonen, i tilfelle selger påberoper seg at denne kommer for sent.

Advokathjelp

Dersom du er i tvil om du har et reklamasjonskrav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge innholdet i kravet, og utformet en reklamasjon. I tillegg kan vi bistå deg med rådgivning angående hvilken misligholdsbeføyelse som vil være mest egnet i ditt tilfelle. Du kan ta kontakt med oss via e-post, telefon eller kontaktskjemaet lenger ned på siden.

Les også: Har man angrerett ved bilkjøp?

Vanlige spørsmål

Hvilken lov regulerer reklamasjon ved bruktbil?

Hvis det er snakk om kjøp mellom to private parter, kommer kjøpsloven til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven gjelder der selger opptrer som ledd i næringsvirksomhet, og kjøper opptrer som forbruker.

Hva skal til for å reklamere ved kjøp av bruktbil?

Det må enten foreligge kontraktsbrudd eller mangel etter loven.

Hva er virkningene av reklamasjon ved kjøp av bruktbil?

Dersom du får gjennomslag for reklamasjonen, vil det vurderes om vilkårene for kravet er oppfylt. Som regel vil det eksempelvis kunne gis prisavslag der det kan konstateres at det foreligger mangel.

Hva kreves til innholdet i reklamasjonen ved kjøp av bruktbil?

Du bør vise til hvilken feil ved bilen som medfører at det foreligger kontraktsbrudd eller mangel. Deretter gjøres kravet gjeldende. Reklamasjonen bør fremsettes skriftlig overfor selger.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Masteroppgave

Selvig, Erling og Kåre Lilleholt. Kjøpsrett til studiebruk. 2. utg,. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil