fbpx

Hva er kjøpslovens regler om reklamasjon?

En advokat forklarer til sin klient kjøpslovens regler om reklamasjon

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt bil og ønsker å reklamere, er det en fordel å gjøre det så raskt som mulig. Dette er fordi kjøpsloven oppstiller regler om frister som må være overholdt for å kunne fremsette krav etter loven. Utgangspunktet er at reklamasjonen må fremsettes «innen rimelig tid».

Kjøpslovens regler

Kjøpsloven oppstiller som nevnt frister for når reklamasjon kan fremsettes. Disse fristene gjelder også ved kjøp av bil. § 32 i kjøpsloven oppstiller to reklamasjonsfrister, en relativ og en absolutt. Den relative fristen innebærer at kjøperen må reklamere «innen rimelig tid». Den absolutte fristen er på to år.

«Innen rimelig tid»

Kjøpslovens bestemmelse om kjøperens reklamasjon angir i første ledd den relative reklamasjonsfristen:

§ 32. Reklamasjon.

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Bilde av boken

Uttrykket «innen rimelig tid» er en klar oppfordring til kjøperen om å gi beskjed til selger så raskt som mulig. Det fremgår uttrykkelig at fristen begynner å løpe fra tidspunktet kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Generelt er det vanskelig å gi noen konkret anvisning på hvor lang tid som må gå før reklamasjonsfristen må anses utløpt.

Absolutt frist

Imidlertid gir bestemmelsens andre ledd retningslinjer ved vurderingen. Bestemmelsen oppstiller en absolutt frist på to år. Dermed må «innen rimelig tid» forstås innen rammene for den absolutte fristen. Den absolutte fristen begynner å løpe fra tidspunktet da kjøperen overtar tingen. Dette til forskjell fra den relative fristen, som begynner å løpe ved tidspunktet kjøper oppdager eller burde ha oppdaget mangelen.

Hensyn

Hensynet bak reklamasjonsfristen er å beskytte selger. Dersom loven ikke oppstilte noen frist for reklamasjon, ville kjøper i prinsippet kunne gjøre mangler gjeldende i flere tiår etter kjøpet. En årsak til fristen er således at selger ikke skal måtte stå ansvarlig for mangler som oppstår i lang tid etter salget, og som i realiteten er utenfor vedkommendes kontroll.

Advokathjelp

Hvis du er i tvil om du har et krav i behold, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Vi kan bistå deg med hva enn du trenger hjelp til. Innledningsvis kan vi konstatere hvorvidt du overhodet har et krav som vil føre frem. Videre kan vi kartlegge hvorvidt reklamasjonsfristen i ditt tilfelle er overholdt. Du kan ta kontakt med oss ved å benytte kontaktskjemaet nederst på siden, ringe oss på telefon, eller sende mail.

Vanlige spørsmål

Når går reklamasjonsfristen ut etter kjøpsloven?

Etter loven går reklamasjonsfristen ut ¨innen rimelig tid¨ etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Når det har gått to år etter overtakelse, vil reklamasjonsfristen uansett være oversittet.

Hva er forskjellen på relativ og absolutt reklamasjonsfrist?

Den relative reklamasjonsfristen begynner å løpe fra kjøperen ¨oppdaget¨ eller ¨burde ha oppdaget¨ mangelen. Her er kravet at kjøperen må gi selgeren melding ¨innen rimelig tid¨. Den absolutte reklamasjonsfristen begynner å løpe fra kjøperen overtar tingen, og fristen er på to år.

Hva er hensynet bak reklamasjonsfristen?

Hensynet bak reklamasjonsreglene er først og fremst å beskytte selger. Årsaken til det er at selger skal unngå å motta krav i flere år etter at vedkommende har solgt tingen.

Kilder

Bruserud, Herman og Viggo Hagstrøm. Kjøpsrett. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Selvig, Erling og Kåre Lilleholt. Kjøpsrett til studiebruk. 2. utg,. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Masteroppgave

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil