fbpx

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat i en rettssal i Oslo tinghus

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder først og fremst familievold, seksuelle overgrep og vold med betydelig skade. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser ved anmeldelse, etterforskning og rettssak, samt i forhold til erstatningskrav.

Å bli utsatt for grov vold eller sedelighetsforbrytelser er en stor belastning for den fornærmede. De fleste opplever det som en tilleggsbelastning at de må forholde seg til politiet og retten i forbindelse med etterforskning og evt. straffesak. Det følger derfor av straffeprosessloven § 107a at disse har krav på bistandsadvokat på statens bekostning.

Typiske saker der fornærmede har krav på bistandsadvokat:

 • Voldtekt
 • Vold i nære relasjoner (familievold)
 • Vold som medfører betydelig fysisk eller psykisk skade

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse er inngitt. Dersom du vurderer å anmelde en forbrytelse, kan du derfor kostnadsfritt kontakte en advokat for å diskutere saken før du anmelder. Bistandsadvokaten vil inngi anmeldelsen på fornærmedes vegne.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokats oppgaver er kort fortalt å ivareta fornærmedes interesser i saken. Fornærmedes interesser varierer noe fra sak til sak, men det er vanlig at man vil sørge for at gjerningspersonen blir dømt, samt at fornærmede får voldsoffererstatning for økonomisk tap og oppreisning for krenkelsen vedkommende har blitt utsatt for. I tillegg vil fornærmede ha behov for informasjon og løpende orientering underveis i saken.

Etterforskningsstadiet

Under etterforskningsstadiet vil bistandsadvokaten være med i avhør, han vil ha innsyn i politidokumenter samt begjære eventuelle etterforskningsskritt som politiet ikke har foretatt.

Straffesaken

Under straffesaken vil bistandsadvokaten sitte sammen med politiet og ivareta klients interesser. Straffekravet er i hovedsak en oppgave for påtalemyndigheten, men bistandsadvokaten har muligheten til å påvirke også dette. Bistandsadvokaten kan innkalle vitner og fremlegge bevis. En viktig oppgave under straffesaken er å fremlegge krav om erstatning.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning

Etter at saken er avsluttet, vil bistandsadvokatens oppgave være begrenset til arbeid ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Selv om en straffesak er avsluttet eller henlagt, vil man ha krav på oppnevnelse av bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat ved seksuelle overgrep

Om man har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil man som regel ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Retten til bistandsadvokat inntrer før man har anmeldt overgrepet.

Bistandsadvokat etter ran

Den som har blitt utsatt for ran vil i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige under etterforskningen og under selve rettsaken

Last ned: Anmeldelse og Erstatning – en veileder for fornærmede i straffesaker

Kontakt en bistandsadvokat

Advokat Eirik Teigstad representerer fornærmede over hele landet som deres bistandsadvokat. Han er fast advokat for Landsforeningen for voldsofre. Han startet opp Advokatfirmaet Teigstad som et spesialisert bistandsadvokatfirma i 2015, og dette er fortsatt det feltet vi arbeider mest med. Vi har dermed et tungt kompetansemiljø innenfor bistandsadvokatjuss.

Bilde av bistandsadvokat Eirik Teigstad

Dersom du har blitt utsatt for grov vold, familievold eller sedelighetsforbrytelser kan du ta kontakt for en uforpliktende vurdering av saken. Som nevnt foran vil fornærmede ha krav på bistandsadvokat allerede før saken er anmeldt, og selv etter at saken evt. er avsluttet eller henlagt. Ta kontakt ved å bruke kontaktskjemaet i høyre marg, ved  sende en e-post til teigstad@advokat-teigstad.no eller ved å ringe 22 34 30 00. Hos oss kan du selvsagt velge selv om du ønsker en kvinnelig eller mannlig bistandsadvokat.

Kilder

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4711/thesis.pdf?sequence=2

https://lovdata.no/nav/lov/1981-05-22-25/kap9a/%C2%A7107a

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!