fbpx

Gratis advokat for voldtektsofre

En dame gråter etter å ha blitt utsatt for voldtekt

Sist oppdatert 12. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Som voldtektsoffer har du rett til gratis hjelp fra advokat i form av en bistandsadvokat. Det er domstolen som oppnevner bistandsadvokat i den enkelte sak.

Her går vi nærmere inn på kriteriene for å få en bistandsadvokat, og hva vedkommende kan hjelpe deg med.

Bakgrunnen for advokatordning for voldtektsofre

Regelen om rett til bistandsadvokat finner vi i straffeprosesslovens paragraf 107a. Den ble innført i 1980 etter mønster fra en tilsvarende bestemmelse i dansk rett.

Man så behovet for særlig bistand til voldtekstofre spesielt på grunn av den tunge prosessen ved å gå til anmeldelse av overgrepet. Avhørene ble ansett som spesielt belastende, og offeret måtte også besvare spørsmål om egen seksuell atferd. Dertil kom selve rettsaken hvor offeret måttet forholde seg til overgriperen, og slik gjenoppleve selve hendelsen,

Løsningen var altså gratis advokathjelp til den som var blitt utsatt for voldtekt. Senere er ordningen utvidet til å gjelde voldsofre generelt, og også enkelte andre grupper som anses utsatte i rettsprosessen mot tiltalte. Eksempler er saker med tvangsekteskap eller besøkforbud.

Hva kan bistandsadvokaten gjøre i straffesaken?

Bistandsadvokaten er der for å ivareta rettighetene til offeret. Det kan være å levere inn anmeldelse og å bistå under selve etterforskningen. Når saken kommer opp for retten, kan advokaten stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Her omtales offeret som «fornærmede».

Bistandsadvokaten er også personlig støtte for offeret, og kan formidle kontakt med helsevesen og psykologitjeneste.

I meidesaker er det ofte bistandsadvokaten som uttaler seg på vegne av offeret.

Bistandsadvokat i erstatningssaken

I straffesaker etter voldtekt, overgrep eller annen voldsutøvelse er det vanlig at det fremmes erstatningskrav på vegne av offeret. Det kan være krav om erstatning om direkte økonomiske tap som følge av forbrytelsen, men det er ingen forutsetning at det kan påvises et slikt. Det kan også fremmes krav om en kompensasjon for den belastningen som følger av ugjerningen, som menerstatning og oppreisning.

Erstatningskravene er egentlig ikke en del av straffesaken, men domstolen vil alltid ta stilling til dette under rettsaken.

Bistandsadvokaten er dermed delaktig i å sette opp og beregne kravene på vegne av fornærmede.

Utbetaling av erstatning vil skje gjennom det offentlige Kontoret for voldsoffererstatning, slik at det ikke er nødvendig for offeret å forholde seg til gjerningspersonen i denne sammenheng. Kontoret vil selv søke regress for kravet fra den domfelte.

Det kan også søkes om erstatning om saken blir henlagt eller det er ukjent gjerningsperson.

Slik får du gratis advokat

Dersom det er reist en straffesak, vil domstolen oppnevne en bistandsadvokat. I saker som dreier seg om voldtekt er dette nærmest rutine.

Dersom du ikke har bestemt deg for å anmelde, kan du likevel oppsøke en bistandsadvokat og få gratis hjelp.

Hvis du etter dette ønsker å gå til anmeldelse, vil advokaten selv begjære seg oppnevnt som bistandsadvokat i saken.

Dersom du likevel ikke anmelder, vil Statsforvalteren dekke advokathjelpen etter ordningen om fri rettshjelp,

Kilder:

Robberstad, Anne: Bistandsadvokaten, 3. utgave 2014

Kinge, Sigurd Tapio: Retten til bistandsadvokat – etter straffeprosesslovens kapittel 9A,  masteroppgave i rettsvitenskap 2012

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!