fbpx

Klage på eierskifteforsikring

To klienter som vil klage på eierskifteforsikring diskuterer med en eiendomsadvokat

Sist oppdatert 22. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom kjøper har tegnet eierskifteforsikring kan kjøper rette mangelskrav direkte mot vedkommende forsikringsselskap. Det er imidlertid ikke uvanlig at forsikringsselskapet gir kjøper avslag på mangelskrav. I slike tilfeller vil det ofte lønne seg å klage på avslaget gjennom bistand fra en eiendomsadvokat. 

Hva dekker eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring, også kalt boligselgerforsikring, er en ansvarsforsikring som selger kan tegne ved salg av bolig. Formålet med forsikringen er å sørge for at selger ikke blir personlig økonomisk ansvarlig  for eventuelle feil eller mangler som kjøper skulle oppdage ved eiendommen etter overtakelse. Ved et slikt tilfelle kan kjøper fremme sitt mangelskrav direkte overfor selgers forsikringsselskap.

Reklamer innen rimelig tid

Reklamasjon må fremsettes overfor selger eller forsikringsselskapet «innan rimeleg tid» etter at kjøper «oppdaga eller burde ha oppdaga» mangelen, jf. avhendingsloven § 4-19 første ledd. Dette gjøres ved å gi selger eller forsikringsselskapet melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hva slags avtalebrudd det er snakk om. Når det gjelder mangler ved fast eiendom anses «rimelig tid» å være innen tre måneder. For å være sikker på at fristen ikke overholdes er det anbefalt å reklamere snarest. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år etter overtakelse av boligen.

Klage på avslag

I mange tilfeller gir forsikringsselskapet avslag på mangelskrav. Det betyr imidlertid ikke at forsikringsselskapet alltid har rett i at det ikke foreligger en mangel. Ofte vil det være tilrådelig å klage på avslaget. Ved hjelp av en eiendomsadvokat kan du ta opp kampen mot forsikringsselskapet. Har du boligkjøperforsikring vil denne dekke dine advokatutgifter. Du har også rett til å velge advokat selv. Dersom du ikke har boligkjøperforsikring, men innboforsikring vil du vanligvis få dekket opp til 100 000 kroner i juridisk bistand.

Gjennom en klage fremmet av en eiendomsadvokat vil man ofte komme til en enighet mellom deg som kjøper og eierskifteforsikringsselskapet. Dersom enighet ikke oppnås kan kjøper klage avslaget til Finansklagenemnda, eventuelt bringe saken inn for retten.

Kontakt eiendomsadvokat vedrørende eierskifteforsikring

Våre eiendomsadvokater har solid kompetanse og erfaring med å fremme mangelskrav på vegne av boligkjøpere. Ta kontakt per telefon eller e-post for en helt gratis og uforpliktende samtale. Husk at ditt forsikringsselskap med stor sannsynlighet vil dekke dine advokatutgifter. Dette kan vi hjelpe deg med å undersøke nærmere før vi påtar oss saken. Våre eiendomsadvokater kan også kontaktes ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring, også kalt boligselgerforsikring, er en ansvarsforsikring som selger kan tegne ved salg av bolig. Det innebærer at kjøper kan fremme mangelskrav direkte mot forsikringsselskapet.

Kan jeg klage på avslag på eierskifteforsikring?

Ja, du kan klage på avslag på eierskifteforsikring, noe som ofte vil være lønnsomt. En eiendomsadvokat kan hjelpe deg med å vurdere klageutsiktene i din sak.

Hva er reklamasjonsfristen for å klage på mangler ved eiendom?

Reklamasjon må fremsettes overfor selger eller forsikringsselskapet ¨innan rimeleg tid¨ etter at kjøper ¨oppdaga eller burde ha oppdaga¨ mangelen, jf. avhendingsloven § 4-19 første ledd. Når det gjelder mangler ved bolig er fristen vanligvis 3 måneder.

Er det obligatorisk å tegne eierskifteforsikring?

Nei, det er ikke obligatorisk å tegne eierskifteforsikring. Det kan imidlertid være tilrådelig for å unngå at selger blir personlig økonomisk ansvarlig for eventuelle mangler.

Må jeg betale for advokatutgifter ved klage på eierskifteforsikring?

Dersom du har boligkjøperforsikring eller innboforsikring vil store deler av dine advokatutgifter dekkes.

Kilder

Bergsåker, Trygve. Kjøp av fast eiendom: med kommentarer til avhendingsloven, Norges eiendomsmeglerforbund, 5. utg., 2013.

Wilhelmsen, Trine-lise, Forsikring og regress ved salg av bolig, Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/11534/135270400.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!