fbpx

Muggsopp og boligkjøperforsikring

Et par som har boligkjøperforsikring diskuterer med en advokat etter at de fant muggsopp i boligen

Sist oppdatert 22. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt en bolig der du mistenker at det kan være muggsopp bør du så raskt som mulig kontakte en fagperson på området. For å kunne kanalisere det økonomiske ansvaret for skaden bør også en advokat kontaktes snarest. Hvis du har tegnet boligkjøperforsikring vil denne dekke kostnader til juridisk bistand. 

Muggsopp

Muggsopp er sannsynligvis den vanligste skaden i norske boliger, men likevel dekker de fleste forsikringer ikke slike skader. Selv egne soppforsikringer mot ekte hussopp og andre soppvarianter gjør ofte unntak for mugg.

Dersom du avdekker skader i din bolig i form av mugg er det veldig viktig at du tar kontakt med noen fagkyndige som kan bistå deg og hjelpe deg å avdekke omfanget av skaden. Kjennetegn på muggsopp kan være lukt, eller at man opplever ubehag som trøtthet, hodepine, astma eller allergi.

Les også: Advokathjelp ved vannskade

Boligkjøperforsikring

En boligkjøperforsikring skal dekke kostnader til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig, både brukt bolig og nybygg. Premien består av et engangsbeløp som skal betales boligen overtas.

I motsetning til en eierskifteforsikring som dekker kostnader i forbindelse med utbedring av feil og mangler ved boligen som ligger under selgers ansvar, dekker ikke boligkjøperforsikringen noen slike kostnader. Boligkjøperforsikringen dekker kun den juridiske bistanden på kjøpers vegne, altså en ren rettshjelpsforsikring.

Det er likevel verdt å undersøke at du ikke allerede har en slik rettshjelpsforsikring i for eksempel din innboforsikring. Dersom du har en komplett innboforsikring eller forsikring på boligen som vil kunne dekke kostnadene vil en boligkjøperforsikring være unødvendig. Det vil derfor være lurt sjekke hvor godt du allerede er dekket, i tillegg til vilkårene i forhold til egenandel og delvis kostnadsdekning, før du tegner boligkjøperforsikring.

Les også om klage på eierskifteforsikring her

Reklamasjon ved muggsopp

Dersom du finner muggsopp i din bolig er det viktig at du raskt reklamerer på dette til alle aktuelle ansvarlige. Reklamerer du ikke, eller reklamerer du for sent risikerer du å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende.

For å reklamere i tide må du overholde både den absolutte og relative reklamasjonsfristen som følger av  avhendingsloven § 4-19. 

Den absolutte fristen går ut på at du ikke kan reklamere over mangler som du oppdager senere enn 5 år etter overtakelsen. Den relative fristen innebærer at du må reklamere «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Forholder du deg passiv i over 2-3 måneder risikerer du å miste retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Du kan lese mer om reklamasjonsreglene etter avhendingsloven her.

Advokathjelp

Har du oppdaget muggsopp i din bolig og har behov for juridisk bistand? Våre advokater er spesialisert på eiendomsrett og kan hjelpe deg i enhver boligtvist. Du kan ta kontakt direkte med en advokat enten på telefon eller på e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Hvis du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema som du finner under denne artikkelen.

Vanlige spørsmål

Hva er en boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring dekker kostnader du eventuelt skulle ha til juridisk bistand i en konflikt mellom kjøper og selger av bolig.

Må jeg ha en boligkjøperforsikring?

Dersom du allerede for eksempel har en komplett innboforsikring eller forsikring på boligen som vil kunne dekke kostnadene til juridisk bistand vil det ikke være nødvendig å tegne boligkjøperforsikring i tillegg.

Må jeg benytte meg av advokat dersom jeg oppdager muggsopp?

Dersom man oppdager muggsopp eller andre mangler ved boligen vil det alltid være lurt å la seg bistå av en advokat. Advokaten vil hjelpe med å plassere ansvaret der det skal være og bistå med å opprettholde eventuelle tidsfrister som løper.

Hvem dekker eventuelle advokatutgifter ved boligtvister?

Vanligvis vil det være forsikringen du har tegnet, typisk innboforsikringer som vil dekke utgifter du har til advokat.

Kilder

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Løvf, Christine. Fristutgangspunktet for reklamasjon etter avhendingsloven § 4-19. Tidsskrift for eiendomsrett, 2011 (4), s. 229-232.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19015/108254.pdf?sequence=4&isAllowed=y

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!