fbpx

Hva dekker eierskifteforsikring?

En boligselger tegner en eierskifteforsikring for å sikre seg mot krav fra boligkjøper

Sist oppdatert 20. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En eierskifteforsikring skal virke som en sikkerhet for selger mot krav fra boligkjøper. Forsikring vil dekke et eventuelt økonomisk krav som rettes mot selger. En forutsetning for å fremme krav mot selger er at boligen har feil og mangler. 

Hva er eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring, eller boligselgerforsikring som det også omtales som, kan man tegne når man selger bolig for å sikre seg mot krav fra boligkjøper.

Eierskifteforsikring er en forsikring som boligselger tegner i forbindelse med salg av bolig. Hensikten med en eierskifteforsikring er at den skal beskytter boligselger mot å bli personlig økonomisk ansvarlig dersom boligkjøper skulle oppdage feil eller mangler ved boligen etter overtakelse.

Du kan lese mer om feil og mangler ved boliger her.

Boliger «solgt som den er»

De fleste boliger selges i dag «som den er». Et slikt forbehold/klausul innebærer at boligen selges med de feil og mangler den eventuelt har.

Det vil si at for at kjøper skal kunne fremme et mangelskrav mot selger må:

 • selger ha unnlatt å gi opplysninger om eiendommen,
 • selger må ha gitt kjøper uriktig opplysninger, og dette må ha påvirket avtalen,
 • boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med eller
 • tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

For at vesentlighetskravet skal anses å være oppfylt forutsetter det at utbedringskostnadene skal utgjøre mellom 5-6% av boligens kjøpesum.

Hva dekker eierskifteforsikringen?

Dersom det viser seg at boligen har vesentlige feil og mangler vil selger måtte betale erstatning eller gi prisavslag til kjøper. I de tilfellene der selger har tegnet eierskifteforsikring vil utbetaling skje fra forsikringen.

Eierskifteforsikringen dekker selgers ansvar i forhold til avhendingsloven. Hvis du som kjøper har oppdaget feil og mangler ved boligen bør du kontakte en advokat, særlig også dersom selger har eierskifteforsikring.

Må man ha eierskifteforsikring?

For å være best mulig sikret bør man som boligselger tegne eierskifteforsikring. Formålet med forsikringen er jo nettopp å sikre seg mot eventuelle økonomiske krav som kan bli rettet mot en. Hvis en kjøper oppdager feil og mangel du som selger ikke visste om kan det potensielt føre til et høy økonomisk krav. Når det er sagt, vil de aller færreste få bruk for en slik eierskifteforsikring.

Etter avhendingsloven er man som selger ansvarlig dersom kjøper kommer med berettigede krav inntil 5 år etter overtagelsen. Dette er fordi kjøpers absolutte reklamasjonsfrist er på 5 år. Kravene vil da vanligvis være tilknyttet skjulte feil og mangler ved boligen. Kravene vil i disse tilfellene være berettiget uavhengig av om det er selgers skyld eller ikke. En eierskifteforsikring vil da kunne beskytte deg mot krav fra kjøper, forutsatt at du ikke visste om feil eller mangler på forhånd.

I tillegg vil en eierskifteforsikring ikke bare være gunstig for selger, den vil også automatisk gi en trygghet for kjøper ved at kjøper kan stille rettmessige krav og være trygg på å bli møtt av en betalingsdyktig motpart.

Advokathjelp

Har du behov for advokat i forbindelse med din boligtvist? Våre advokater er spesialisert på eiendomsrett og kan bistå deg i enhver problemstilling du skulle ha. Du kan ta kontakt med en advokat direkte på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Foretrekker du at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema du finner under denne artikkelen.

Vanlige spørsmål

Hva er en eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring er en forsikring som kan tegnes i forbindelse med salg av bolig for å sikre seg mot krav fra boligkjøper.

Hva koster eierskifteforsikring?

Prisen på eierskifteforsikring avhenger av salgsprisen på boligen. Det vil være ulike satser avhengig av om det er en leilighet, enebolig eller rekkehus. For andeler i borettslag koster forsikringen normalt ca. 2000- 3000kr. Selger du derimot en kostbar enebolig vil forsikringen kunne koste opp mot 40.000kr.

Må jeg benytte meg av advokat dersom jeg befinner meg i en boligkonflikt?

Det vil alltid være hensiktsmessig å kontakte en advokat enten du er selger eller kjøper i en boligtvist. En advokat vil kunne hjelpe med å plassere ansvar, skyld og bistå med å følge opp eventuelle frister som allerede har begynt å løpe. I tillegg kan advokaten følge opp saken på dine vegne.

Hvor mye koster juridisk bistand?

Normalt vil det være forsikringen du har som vil dekke kostnader du har til advokat. Vanligvis vil innboforsikringen dekke slike utgifter i forbindelse med boligtvist.

Kilder

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20508/21.11.2005xklx.19.30.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!