fbpx

Advokathjelp ved vannskade

En kvinne som har vannskader i den nye boligen sin, sitter på gulvet og holder en paraply før hun skal ta kontakt med en advokat spesialisert på boligtvister

Sist oppdatert 18. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Det er ikke uvanlig at en vannskade viser seg etter at boligen har blitt overtatt. Dersom slike skader blir oppdaget er det viktig å raskt reklamere til selger og at ansvaret avklares tidlig i prosessen. Like viktig er det å begrense vannskaden som har oppstått slik at skadene ikke blir mer omfattende enn nødvendig.  

Vannskade som mangel

Dersom du har vannskader eller fuktskader i din bolig, eller nylig har overtatt en bolig med slike skader, må dette undersøkes umiddelbart. Fuktskader kan ikke vente og du må som kjøper foreta midlertidige løsninger som kan avverge de største skadene. Er det snakk om fuktskader må du avhjelpe årsaken til fukten.

Ved vannskader er det viktig at disse dokumenteres før de utbedres. Du må ta kontakt med en takstmann som kan utarbeide en skaderapport. En slik rapport er helt nødvendig for senere å fremme krav mot selger. Dersom en slik rapport ikke er blitt utarbeidet vil du potensielt miste retten til å gjøre gjeldende krav om prisavslag og erstatning ovenfor selger.

Du kan lese mer om mangler etter avhendingsloven her.

Vanlige vannskader

 • Vannskader på bad
 • Mangelfull drenering
 • Fuktskader i kjeller
 • Lekkasje fra tak

Kjøper tapsbegrensningsplikt

Det er verdt å merke seg at kjøper har en tapsbegrensningsplikt etter at vedkommende oppdager mangelen/vannskade. Tapsbegrensningsplikten innebærer at kjøper er pliktig til å gjøre det nødvendige for å hindre enda større skader enn det som allerede foreligger.

Reklamasjon

Har du oppdaget en vannskade i din bolig er det viktig at du reklamerer. Reklamere vil si det samme som å klage. Det er en forutsetning for å kunne gjøre krav gjeldende mot tidligere selger at du har holdt deg innenfor reklamasjonsfristene. Du må holde deg innenfor både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen.

Det rettslige grunnlaget for reklamasjon er avhendingsloven § 4-19. 

Absolutt frist

Den absolutte reklamasjonsfristen går ut på at vannskader oppdaget senere enn 5 år etter overtakelse ikke kan gjøres gjeldende jfr. avhendingsloven § 4-19.

Relativ frist

Den relative fristen følger av samme bestemmelse og innebærer at du må reklamere «innen rimelig tid» etter at du oppdaget eller burde oppdaget vannskadene. Hva som vil anses å være «innen rimelig tid» har av Høyesteretts praksis blitt vurdert til mellom 2-3 måneder.

For å være sikker på at reklamasjonen rettes til riktig person innen de frister som gjelder for slike saker vil det være hensiktsmessig å kontakte en advokat raskt etter at skaden er oppdaget. En vannskade i en bolig kan føre til seg store skader og kostnader. Ved slike skader er det viktig å agere raskt. Advokaten kan hjelpe deg slik at reklamasjonen blir riktig, bistå med innhenting av sakkyndig og eventuelle dokumentasjoner som skal legges ved for å bevise skaden og dens omfang.

Advokathjelp ved vannskade

Har du oppdaget en vannskade i din bolig og ønsker å fremme krav mot tidligere selger? Det vil være hensiktsmessig å raskt ta kontakt med en advokat spesialisert på boligtvister. Våre advokater har bred erfaring og kan hjelpe deg. Du kan ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale ved å ring eller sende en e-post direkte til en advokat. Ønsker du at vi tar kontakt med deg kan du fylle skjema under.

Innboforsikring

Gjennom innboforsikringen vil man få dekket det vesentlige av utgifter til juridisk bistand i slike saker. I tillegg vil du ha krav på å få dekket eventuelle kostnader til sakkyndig bistand. Kostnader i forbindelse med akutte vann- eller fuktskader, vil ofte kunne kreves gjennom hus- eller innboforsikringen din.

Vanlige spørsmål

Hva er en mangel?

En mangel vil være avvik fra boligen i kontraktsmessig stand. For å avgjøre hvorvidt boligen har en mangel vil man se hen til kjøpskontrakten mellom selger og kjøper.

Hva er de vanligste vannskadene i en bolig?

Vannskadene oppstår som regel i de rommene i boligen der det brukes mye vann, eller der det lettere kan oppstå fukt. Bad og kjellere er særlig utsatt. I tillegg vil mange hus oppleve vannskaden fra taket.

Må jeg benytte meg av advokat?

Det vil være lurt å benytte seg av en advokat i slike boligtvister. Det er mange regler som må overholdes for å sikre at eventuelle krav ikke går tapt. I tillegg må det innhentes tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne frem krav. En advokat vil kunne bistå deg og følge saken slik at dine rettigheter ikke går tapt.

Hvem dekker utgiftene jeg får til advokat?

Kostnader i forbindelse med akutte vann- eller fuktskader vil ofte kunne kreves gjennom hus- eller innboforsikringen din. Forsikringen vil da dekke utgifter til juridisk bistand og eventuelle sakkyndige utredninger.

Kilder

Løvf, Christine. Fristutgangspunktet for reklamasjon etter avhendingsloven § 4-19. Tidsskrift for eiendomsrett, 2011 (4), s. 229-232.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave. Oslo, 2013.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19015/108254.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!