fbpx

Advokat ved boligkjøperforsikring

Et par som har boligkjøperforsikring og har behov for juridisk bistand diskuterer med en advokat

Sist oppdatert 22. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Boligkjøperforsikring dekker kjøpers behov for juridisk bistand dersom en mangel skulle vise seg etter overtakelse av bolig. Denne forsikringen har verken egenandel eller en øvre beløpsmessig grense, i motsetning til rettshjelpsdekningen under alminnelige forsikringer.

Hva er boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring er en forsikring  som kjøper kan anskaffe ved boligkjøpet. Forsikringen dekker kjøperens behov for juridisk bistand dersom en mangel ved boligen skulle vise seg i etterkant av overtakelse. Forsikringen dekker altså kostnader i forbindelse med fremsettelse av et mangelskrav. Selve mangelskravet, gitt at det er berettiget, dekkes av selger eller vedkommendes eierskifteforsikring.

For selgers vedkommende foreligger altså en mulighet til å tegne eierskifteforsikring, også kalt boligselgerforsikring. Denne vil dekke eventuelle mangelskrav som rettes mot selger, samt advokatbistand ved behov. Skulle selgers forsikringsselskap avslå et mangelskrav, kan det i mange tilfeller være gunstig for kjøper å klage på avslaget.

Ingen advokatutgifter ved boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen har ingen egenandel. Til sammenlikning har alminnelige rettshjelpsforsikringer normalt en egenandel på opptil 4000 kroner. I tillegg må vedkommende dekke 20 prosent av det overskytende beløpet. Mens disse vanlige forsikringene kun dekker opptil 100 000 kroner i rettshjelp, stiller ikke boligkjøperforsikringen noen begrensninger. Selv om boligkjøperforsikring er en relativt kostbar engangsutgift, vil den altså være langt gunstigere enn andre alminnelige forsikringer dersom en boligtvist skulle oppstå.

Eget valg av advokat

Ved en boligtvist vil forsikringsselskapet hvor du har boligkjøperforsikringen din foreslå en av sine egne advokater. Det er imidlertid verdt å merke seg at du har rett til å velge advokat selv. Noen ganger kan det være fordel at en ekstern advokat fremmer din sak.

Fremsettelse av krav

Dersom kjøper oppdager en mangel ved bolig etter overtakelse kan vedkommende kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning, jf. avhendingsloven § 4-8. Mangelen må gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget mangelen. Det innebærer at det må reklameres innen 3 måneder. Absolutt reklamasjonsfrist er 5 år etter overtakelse.

Advokathjelp ved boligtvist

Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad er spesialister innen eiendomsrett. Ved en tvist med selger kan våre eiendomsadvokater gi deg løpende råd og veiledning, samt bistå med å fremme et mangelskrav. Husk at din boligkjøperforsikring gir ubegrenset dekning av advokatutgifter i forbindelse med boligtvisten. Har du ikke boligkjøperforsikring vil rettshjelpsdekningen under din innboforsikring dekke store deler av dine advokatutgifter. Ta kontakt med en av våre eiendomsadvokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring er en forsikring som dekker kjøperens behov for juridisk bistand dersom en mangel ved boligen skulle vise seg i etterkant av overtakelse. Selve mangelskravet dekkes av selger eller vedkommendes boligselgerforsikring.

Må jeg ha boligkjøperforsikring?

Det er opp til deg som kjøper om du ønsker å tegne boligkjøperforsikring eller ikke. Skulle en boligtvist oppstå vil det imidlertid være en fordel med boligkjøperforsikring. Samtidig vil store deler av dine eventuelle advokatutgifter også kunne dekkes av en rettshjelpsdekning under andre forsikringer, eksempelvis din innboforsikring.

Hva er forskjellen på boligkjøperforsikring og rettshjelpsdekningen under alminnelige forsikringer?

Både boligkjøperforsikring og rettshjelpsdekningen under alminnelige forsikringer dekker juridisk bistand ved rettslig tvist. Alminnelige forsikringer, herunder innboforsikring, har imidlertid vanligvis en egenandel opp til 4 000 kroner, samt 20 prosent av det overskytende beløpet. Til gjengjeld innebærer boligkjøperforsikringen en relativt stor engangsutgift ved kjøp, men har ingen egenandel eller beløpsmessig begrensning ved boligtvist.

Må kjøper betale for advokat ved boligtvist?

Kjøper må ikke betale for advokat ved boligtvist dersom vedkommende har tegnet boligkjøperforsikring. Har du ikke boligkjøperforsikring vil store deler av advokatutgiftene dekkes av rettshjelpsdekningen under din innboforsikring.

Må jeg bruke boligkjøperforsikringsselskapets advokat?

Nei, det foreligger ikke noe krav om at du må bruke advokaten i forsikringsselskapet hvor du har din boligkjøperforsikring. Med andre ord kan du selv finne og bruke den advokaten du ønsker.

Kilder

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom, Gyldendal, 2019.

Falkanger, Thor. Fast eiendoms rettsforhold, Universitetsforlaget, 2016.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4716/thesis.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!