fbpx

Yrkesskade på reiseveien

En forretningsmann som løper for å rekke møtet

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadedekningen gjelder mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». En skade på reiseveien til og fra jobb er følgelig vanligvis ikke å anse som en yrkesskade. Unntak følger der reisen er foretatt under arbeid eller er i arbeidsgivers regi.

Yrkesskadedekning

En yrkesskade er en «personskade» som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er yrkesskadedekket. En ansatt er yrkesskadedekket «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Under vilkåret «personskade» omfavnes både fysiske og psykiske skader.

«Fordi skaden er oppstått i arbeidet, og dermed indirekte i samfunnets interesse, gir en yrkesskade rett til større erstatning og trygdeutbetalinger enn hva som er tilfellet for skader oppstått i fritiden.» Kilde: Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1).

Arbeidsulykke

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hendelse, jf. folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Bedriftsvilkårene

Videre innebærer bedriftsvilkårene «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» i alminnelighet at arbeidstakeren utfører sine alminnelige arbeidsoppgaver i tidsrommet mellom arbeidsdagens start og slutt. For aktiviteter som ikke ligger i kjernen av vedkommendes arbeidsoppgaver vil det avgjørende være om det er tilstrekkelig nærhet og tilknytning til de ordinære arbeidsoppgavene.

Les også vår artikkel om yrkesskadeerstatning under sosial aktivitet med jobben.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

På reiseveien?

Skader som oppstår på reiseveien til og fra jobb er som hovedregel ikke å anse som en yrkesskade, idet arbeidsdagen ikke har startet på dette tidspunktet. Unntak følger imidlertid når reisen foregår i arbeidsgivers regi og den ansatte er i arbeid under reisen. Et eksempel på sistnevnte vil være elektrikeren som er på vei fra et oppdrag til et annet eller en kontormedarbeider som starter dagen på hjemmekontor og senere på dagen reiser til kontoret for å fortsette arbeidet der.

Eksempel skade på «reiseveien»

Trygderettens kjennelse inntatt i TRR-2013-1092 gjaldt en ansatt som var i et møte i byen B. Etter møtet skulle han hjem til by A. Rundt klokken 13.45, like etter møtet, skled mannen på is mens han hadde en arbeidsrelatert samtale. På tidspunktet var han på vei til transportmiddelet som skulle ta ham hjem. Videre var det en del av hans arbeid å være tilgjengelig selv om han var på reise.

Siden mannen var lønnet på ulykkestidspunktet, hadde en arbeidsrelatert samtale og ennå ikke hadde kommet frem til transportmiddelet, var han fortsatt «i arbeid». Med andre ord hadde han ikke gått over i den situasjon der han steds- og tidsmessig er i den private sfære. Av den grunn var mannen yrkesskadedekket.

Advokathjelp ved yrkesskade

Har du vært utsatt for en skade som du er usikker på om gir rett til yrkesskadeerstatning? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater har solid kompetanse og erfaring på området. Du kan kontakte oss ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en ¨personskade¨ som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som oppstår mens arbeidstakeren er yrkesskadedekket. En ansatt er yrkesskadedekket ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Når er jeg yrkesskadedekket?

Som ansatt er du yrkesskadedekket ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Det vil si at skaden må skje mens arbeidstakeren utfører sine alminnelige arbeidsoppgaver i tidsrommet mellom arbeidsdagens start og slutt. For aktiviteter som ikke ligger i kjernen av vedkommendes arbeidsoppgaver vil det avgjørende være om det er tilstrekkelig nærhet og tilknytning til de ordinære arbeidsoppgavene.

Må jeg betale for advokat?

Nei, som hovedregel vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand som en del av erstatningsutbetalingen.

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hendelse, jf. folketrygdloven § 13-3 annet og tredje ledd. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Hvor mye kan jeg kreve i yrkesskadeerstatning?

Hvor mye du kan kreve i yrkesskadeerstatning vil variere basert på de konkrete forholdene i saken. Som utgangspunkt kan du kreve ditt fulle økonomiske tap erstattet, herunder inntektstap og merutgifter som følge av skaden. Ved varige (minst 10 år) og betydelige skader (minst 15 % invaliditet) kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse.

Kilder

Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1)https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2004-02-03-08

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/20068/Kandidatnummer-204—Jus399—Masteroppgave—V19.pdf?sequence=1

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66987/580.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!