fbpx

Hva kan man kreve ved mangler på bruktbil?

En bil med mangel.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Ved inngåelse av en avtale om bilkjøp må både selger og kjøper oppfylle sin del av avtalen. Hvis en av partene ikke overholder sine plikter, foreligger et mislighold som utløser enkelte rettigheter for motparten, såkalte misligholdsbeføyelser. Begrepet misligholdsbeføyelser kan defineres som en samlebetegnelse på alle krav en avtalepart har rett til å gjøre gjeldende ved avtalebrudd på motpartens side.

Normalt skilles det mellom tre typer mislighold: mangel, forsinkelse og rettsmangel. En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med det avtalte. Forsinkelse innebærer at bilen ikke blir levert til avtalt tid. Rettsmangel vil si at selger disponerer over en gjenstand i større grad en vedkommende har rett til. Sistnevnte skal vi ikke forfølge ytterligere.

Skjulte feil og mangler ved bilkjøp?

Det følger av kjøpsloven § 30 første ledd at «dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.» Tilsvarende angir forbrukerkjøpsloven § 26 at ved en «mangel», som «ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side», kan forbrukeren «holde kjøpesummen tilbake etter § 28», «velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30», «kreve prisavslag etter § 31», «kreve heving etter § 32» og «kreve erstatning etter § 33».

Mangelsvurderingen vil normalt være langt enklere ved kjøp av ny bil fremfor kjøp av bruktbil. Det følger av at en ny bil skal gå helt knirkefritt. Dersom noe ikke skulle være i orden i en slik situasjon vil det normalt utgjøre en mangel. Ved bruktbilkjøp kan man ikke ha de samme forventningene som ved kjøp av ny bil. Jo eldre og mer brukt bilen er, desto mindre forventninger kan man ha. Avgjørende vil likevel være hva som fremgår av kontrakten og hvilke opplysninger selger ga om bilen før kontraktsinngåelse.

Ved forsinkelse eller manglende levering av bilen, som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan bilkjøper kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter kjøpsloven §§ 23 til 29 samt holde kjøpesummen tilbake etter kjøpsloven § 42. Tilsvarende gjelder ved forbrukerkjøp, jfr. forbrukerkjøpsloven § 19 som henviser videre til §§ 20, 21, 23 og 24.

Kapittelet vil behandle de ulike misligholdsbeføyelsene som kjøper kan gjøre gjeldende mot selger dersom selger ikke oppfyller sine plikter etter avtalen, herunder retting, prisavslag, erstatning og heving.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil