Skjulte feil og mangler ved bilkjøp?

Skjulte feil og mangler er avvik fra avtalen som kommer til syne etter overlevering av bilen. Dersom det kan bevises at mangelen forelå allerede på overleveringstidspunktet kan kjøper fremme et mangelskrav overfor selger.  Hva er en mangel? En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de kravene til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper … Continue reading Skjulte feil og mangler ved bilkjøp?