fbpx

Bistandsadvokat ved brudd på besøksforbud

Bistandsadvokat

Sist oppdatert 15. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bistandsadvokat etter brudd på besøks- og kontaktforbud

Den som er beskyttet av et besøks- og kontaktforbud har krav på bistandsadvokat dersom gjerningspersonen bryter besøksforbudet.

Brudd på besøksforbud

Besøksforbud innebærer at politiet eller retten har nedlagt forbud mot at en person kontakter den som forbudet skal beskytte, evt. at vedkommende ikke skal oppolde seg på bestemte steder, typisk i nærheten av boligen til den som forbudet skal beskytte.

Dersom den som forbudet retter seg mot likevel gjør dette, er dette et brudd på besøksforbudet. Brudd på besøksfoorbud har en strafferamme på bøter og 6 måneder fengsel, og inntil 2 år fengsel dersom han tidligere er dømt for det samme.

Krav på bistandsadvokat

I mange tilfelle vil et besøksforbud bli ilagt i forbindelse med etterforskning av et straffart forhold, typisk etter at en kvinne har anmeldt familievold. I slike tilfelle vil fornærmede ofte allerede ha en bistandsadvokat.

Dersom dette ikke er tilfelle, vil hun likevel ha krav på bistandsadvokat, men bare om hun anmelder bruddet. Advokaten kan anmelde på fornærmedes vegne, men hun må påregne å måtte møte for politiet og avgi forklaring om forholdet.

Bistandsadvokaten vil kunne hjelpe til med å sende inn bevis, eller å be politiet om å foreta etterforskningsskritt. Dette gjøres under etterforskningsfasen. Dersom tiltale blir tatt ut, vil bistandsadvokaten være med fornærmede i retten.

Bistandsadvokat er betalt av det offentlige, og han besørger selv å bli oppnevnt. Dersom du har spørsmål om brudd på besøksforbud så kan du gjerne ta kontakt med vårt kontor for en uforpliktende prat. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre.

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!