fbpx

Hvor lenge varer et besøksforbud?

En dame som vil søke om besøksforbud får juridisk bistand

Sist oppdatert 12. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Et besøksforbud innebærer et pålegg overfor en annen person at vedkommende ikke kan ta kontakt med deg. Besøksforbud ilegges av politiet, og kan gis med en varighet av høyst ett år ad gangen.

Her kan du lese mer om hvor lenge du kan få besøksforbud, og hvordan det praktiseres.

Besøksforbud inntil ett år

Bestemmelsen som regulerer besøksforbud står i straffeprosesslovens paragraf 222a.

Her brukes uttrykket høyst ett år om varigheten av besøksforbudet.

Det betyr at det godt kan være kortere. Lengden på besøksforbudet skal vurderes i den enkelte sak, og skal ikke være lenger enn nødvendig.

3, 6 eller 12 måneder er de vanlige alternativene for varighet av et besøksforbud.

Besøksforbud i eget hjem

Det kan også ilegges besøksforbud i eget hjem. Det betyr at den som får ilagt forbudet ikke kan entre egen bolig. Dette er aktuelt der den som skal beskyttes og den det skal beskyttes mot bor på samme sted, typisk ektefeller eller samboere.

Dette er selvsagt spesielt inngripende over den som får ilagt forbudet. Vedkommende blir nødt til å finne seg et annet sted å bo den tiden forbudet varer, eller flytte permanent. Det spiller ingen rolle om vedkommende står som eier av boligen.

Det skal derfor mer til for å ilegge et slikt besøksforbud, og det kan bare gis for inntil 3 måneder ad gangen.

Det skal dessuten være en sannsynelighetsovervekt for at det vil bli begått straffbare handligner hvis vedkommende blir boende. Det er ikke krav til en slik overvekt i andre saker med besøksforbud.

Men det er også klart at dersom det tidligere har vært episoder med for eksempel vold mot ektefelle eller barn, vil sannsyneligheten for gjentakelse være til stede.

Opphør av besøksforbud

Besøksforbud gis altså for høyst ett år ad gangen, og ofte kortere. Når denne perioden er gått ut, vil besøksforbudet automatisk opphøre hvis det ikke ilegges et nytt.

Det er også et vilkår i loven at forbudet skal opphøre dersom vilkårene for det ikke lenger er tilstede.

Nå har neppe politiet kapasitet til løpende holde øye med om vilkårene fortsatt er til stede, men det kan jo være at den som skal beskyttes gir uttrykk for at det ikke lenger er bruk for det.

Innholdet i besøksforbudet

Som det ligger i selve ordet er det ikke lov å avlegge noen form for besøk når du har besøksforbud.

Men begrepet går videre enn dette.

Det kan også gjelde arbeidsplassen, andre steder vedkommende oppholder seg eller nærme seg på noen måte.

Besøksforbud kan også være forbud mot å ta kontakt på telefon, e-post eller sosiale medier.

Få besøksforbud gjennom advokat

Besøksforbud skjer gjerne samtidig med en anmeldelse av et straffbart forhold. Ofre i straffesaker vil ofte få oppnevnt en bistandadvokat som kan ordne det praktiske ved å begjøre besøksforbud. Bistandsadvokaten betales av retten.

Dersom du ennå ikke har anmeldt saken, er det mulig å gjøre det gjennom advokat. Advokaten vil da samtidig begjære seg oppnevnt som bistandsadvokat.

Det er heller ikke en forutsetning at det har skjedd noe straffbart for å begjære besøksfobud. Det kan like gjerne ilegges av forebyggende grunner.

Advokatfirmaet Teigstad har advokater med lang erfaring som bistandsadvokater, og kan hjelpe deg med besøksforbud og andre juridiske og praktiske problemer dersom du har blitt utsatt for en straffbare handling.

Kilder

Dullum, Jane: Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Nova rapport 1/19

Robberstad, Anne: Bistandsadvokaten, 3. utgave 2014

 

 

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!