Fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning

Den som har inntekt og formue under visse grenser får fri rettshjelp til å la seg bistå av en advokat til å sende søknad om voldsoffererstatning.

Advokaten som man kontakter ordner selv med søknaden om fri rettshjelp, slik at klienten ikke trenger å foreta seg noe angående dette.

Dersom man får medhold av Kontoret for voldsoffererstatning så vil man også få dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. Det er derfor ofte ikke behov for fri rettshjelp i slike saker.

Når har man krav på fri rettshjelp?

Man har krav på fri rettshjelp i saker som gjelder voldtekt og andre seksualforbrytelser, har man krav på fri rettshjelp. I saker som omhandler kvinnemishandling, trafficking, kjønnslemlestelse og brudd på besøksforbud har man også krav på fri rettshjelp. Man vil da ha ubetinget krav på bistandsadvokat. Det samme gjelder dersom noen er alvorlig skadet som følge av en straffbar handling. Dette skiller seg fra fri rettshjelp ved at det er retten som betaler. Bistandsadvokaten har også langt flere oppgaver enn å bare søke om voldsoffererstatning.

Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp kan du sende en henvendelse ved å benytte skjemaet til høyre. Våre advokater finner raskt ut hvordan advokatkostnadene dekkes i din sak. Les mer om advokathjelp i saker om voldsoffererstatning.

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no