Du må sende erstatningskrav til politiet

Søknad om voldsoffererstatning

For å fremsette krav om voldsoffererstatning, krever Kontoret for voldsoffererstatning at skadelidte eller advokaten søker ved hjelp av et eget søknadsskjema.

Den som har blitt utsatt for en handling som krenker helsen, friheten eller livet, vil som hovedregel ha krav på voldsoffererstatning. For å fremsette kravet må skadelidte fylle ut og sende søknad om voldsoffererstatning.

Våre advokater tar seg av alt arbeidet med å samle inn dokumentasjon, beregne kravet etc. Men klienten må signere selve søknadskjemaet, da dette er et krav fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Søknadsskjema kan du laste ned her, eller hente på vårt kontor i Torggt. 10 i Oslo.

Advokatbistand til å fremsette søknad om voldsoffererstatning

Ta kontakt med våre advokater dersom du ønsker advokathjelp til å fremsette søknaden om voldsoffererstatning. Advokatutgiftene dekkes ofte av offentlige rettshjelpsordninger, for eksempel ved oppnevning av bistandsadvokat. Få en kostnadsfri tilbakemelding ved å benytte skjemaet i høyre marg.
 

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@www.advokat-teigstad.no