fbpx

Tilkjent voldsoffererstatning etter overgrep på 70-tallet

Erstatning etter gamle overgrep

Sist oppdatert 28. februar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Vårt kontor bistod en klient som ønsket å kreve voldsoffererstatning etter seksuelle overgrep som vedkommende ble utsatt for helt tilbake på 1970-tallet. Klient ble nylig tilkjent den maksimale grensen for voldsoffererstatning.

Vi har tidligere skrevet om sivilombudsmannens uttalelse hvor det fremgår at voldsoffermyndighetene har tolket foreldelsesreglene feil når det gjelder overgrep som fant sted før 1. juli 2001 (da man gikk fra voldsofferforskriften til lov om voldsoffererstatning).

Vi har nå i flere saker sett utslagene av denne endrede praksisen, hvor klienter har fått erstatning for forhold som ville vært foreldet etter den tidligere praksisen. Vi har blant annet bistått en klient som ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Saken var åpenbart foreldet rent strafferettslig, men Kontoret for voldsoffererstatning fant det klart sannsynliggjort at forholdene hadde funnet sted og at det var rimelig å tilkjenne erstatning.

Bistandsadvokat til å kreve voldsoffererstatning

Ved anmeldelse av familievold og overgrep så vil du ha krav på bistandsadvokat, som blant annet hjelper til med å kreve voldsoffererstatning. Vårt advokatkontor spesialiserer seg på å yte slik bistand til fornærmede, helt fra man vurderer anmeldelse og i selve straffesaken (dersom det blir tatt ut tiltale) og i forhold til erstatningskrav. Våre bistandsadvokater holder til i Oslo, men hjelper klienter over hele landet. Ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet under.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!