Trenger du bistandsadvokat?

Med våre fem bistandsadvokater utgjør vi det mest spesialiserte Advokatfirmaet for voldsofre i Norge. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo, men vi er til enhver tid bistandsadvokat for voldsofre over hele landet. Vi samarbeider med Vi tror deg-stilftelsen og Utsattmann.

Ofre for seksuelle overgrep og familievold har krav på gratis advokathjelp gjennom hele prosessen. Det vil si til å inngi anmeldelse, under etterforskning, eventuell straffesak samt til å søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

I alvorlige overgreps- og familievoldssaker er det viktig å benytte en advokat som er spesialisert innen straffe- og erstatningsrett, så kontakt oss for en uforpliktende prat om anmeldelse og erstatning:

Kontakt oss for en uforpliktende tilbakemelding

Spør oss!

Har jeg krav på erstatning?
Har jeg krav på fri rettshjelp?
Har jeg noen frister å forholde meg til?
Send oss en uforpliktende e-post!

Det er mange grunner til å anmelde

  • Anmeldelse er for mange viktig i rehabiliteringsprosessen
  • Gjerningspersonen blir forhåpentligvis straffet
  • Gjerningspersonen kan ha utsatt andre for overgrep
  • Anmeldelse kan forhindre nye overgrep
  • Anmeldelse er et vilkår for å få voldsoffererstatning
  • Dersom saken henlegges, kan man fortsatt få voldsoffererstatning
  • Mange av våre klienter angrer på at de ventet så lenge med å anmelde
  • Advokatutgifter dekkes fullt ut av bistandsadvokatordningen
  • Vi er et spesialisert advokatfirma som kun bistår voldsofre
  • Kontakt oss kostnadsfritt dersom du vurderer å anmelde vold eller overgrep

Referansesaker

Fikk 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning etter familievold

Vi bisto en kvinne som var blitt utsatt for familievold i en årrekke. Hun anmeldte volden, og han ble dømt. Klienten vår har nå mottatt 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning i oppreisning, menerstatning og for tapt inntekt.

Fikk 1 million kroner i erstatning etter henlagt voldtektssak

Vi bisto en klient som hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep på en fest i 2007. Hun tok kontakt med oss flere år senere. Voldtektssaken hadde blitt henlagt av politiet. Vi hjalp likevel klient med å få over 980 000 kroner i voldsoffererstatning.

Ble tilkjent maksgrensen for voldsoffererstatning etter henlagt overgrepssak

Vi bisto en kvinne i midten av tyveårene som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av en nærstående over en lengre periode da hun var 4 – 11 år gammel. Saken ble henlagt av politiet, men vi bisto klient med å få maksimalt