fbpx

Straffeloven § 7 med lovkommentar

Straffeloven § 7

Sist oppdatert 23. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

 

Paragraf 7 regulerer hva som skal regnes som gjerningssted når det kan være spørsmål om handlingen er begått i riket, eller hvilket utland handlingen er begått i. 


I de tilfellene bestemmelsen regulerer er det snakk om to gjerningssteder. For det første det stedet der gjerningen er begått, og for det andre det stedet hvor virkningen har inntrådt eller er tilsiktet fremkalt. Rt-1951-498 kan nevnes som et eksempel. Her ble det sendt en forgiftet konfekt fra Norge til Sverige, og forgiftningen med døden til følge inntrådte i Sverige.

Bestemmelsen kommer til anvendelse der straffbarheten av en handling «avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller tilsiktet virkning».

Straffelovens § 7:


§ 7. Handling som anses foretatt på flere steder

Når straffbarheten av en handling avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller tilsiktet virkning, anses handlingen foretatt også der virkningen er inntrådt eller tilsiktet fremkalt.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!