Straffeloven § 281 rammer den som uaktsomt forvolder en annens død, og straffen er inntil 6 år.


Bestemmelsen gjelder altså i tillegg til § 275, som regulerer forsettelig drap. Mens straffen for forsettelig drap er fra 8 til 21 års fengsel, er straffen for uaktsomt drap 6 år. Hva som anses som uaktsomt må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men terskelen er relativt høy.

Straffeloven § 281


§ 281. Uaktsom forvoldelse av død

Med fengsel inntil 6 år straffes den som uaktsomt forvolder en annens død.