fbpx

Straffeloven § 279 med lovkommentarer

Straffeloven § 279

Sist oppdatert 27. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 279 skiller seg fra de andre foradgående voldsbestemmelsene ved at bestemmelsen straffer avtale om å begå vold, og ikke selve volden.


Etter bestemmelsen straffes den som «inngår forbund med noen» om å begå drap eller betydelig skade på en annens kropp eller helse med fengsel inntil 10 år.

Vilkåret om å «inngå forbund» innebærer at minst to personer inngår avtale om å begå et av de aktuelle lovbruddene. Også den som inngår avtale om å medvirke til at andre begår drap eller betydelig skade på en annens kropp eller helse rammes av bestemmelsen.

Avtalen omfatter normalt en eller flere nærmere bestemte fornærmede, men bestemmelsen kommer også til anvendelse der dette ikke er tilfellet. Man avtaler for eksempel å drepe eller å påføre en eller annen foreløpig ikke identifisert person betydelig skade.

Straffeloven § 279:


§ 279. Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse

Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå et lovbrudd som nevnt i § 274 annet ledd eller § 275.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!