fbpx

Hva er definisjonen på kidnapping?

En mann som ble kidnappet og er holdt fanget i et mørkt rom

Sist oppdatert 11. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Kidnapping er en straffbar handling som innebærer å frihetsberøve en person mot vedkommendes vilje, typisk for å få løsepenger, andre krav, eller for å skape terror. Også det å bortføre et barn fra en som har foreldreansvar er straffbart. 

Definisjon på kidnapping

Kidnapping kan defineres som en frihetsberøvelse av en person mot vedkommendes vilje for å få løsepenger, andre krav eller for å skape terror og frykt. 

Å kidnappe noen er en alvorlig straffbar handling og straffes med bot eller fengsel inntil 3 år, jf. straffeloven § 254. Ved grov frihetsberøvelse er straffen fengsel inntil 6 år, jf. straffeloven § 255. Hvorvidt frihetsberøvelsen anses som grov beror på dens varighet, om den har voldt ualminnelige lidelser, død eller hatt betydelig skade på kropp eller helse til følge. Bortføring med det formål å utpresse noen for løsepenger eller andre krav, faller også under ransbestemmelsen i straffeloven § 327.

Generelt om kidnapping

Kidnapping har i lang tid blitt benyttet som en metode for å få løsepenger. I dag er kidnapping svært utbredt. Det anslås at rundt 10 000 personer bortføres hvert år, og at det utbetales 5 milliarder norske kroner i løsepenger. Omtrent 3 av 4 tilfeller skjer i Latin-Amerika, først og fremst i Colombia (Kidnapping i Store norske leksikon på snl.no). 

De siste årene har en nyere form for kidnapping oppstått, såkalt ekspress-kidnapping. I slike tilfeller blir offeret bortført og tvunget til å ta ut penger ved nærmeste minibank. Bak en kidnapping kan det imidlertid også ligge politiske motiver. Ved en rekke anledninger har revolusjonære grupper kidnappet politikere eller andre diplomatiske representanter for å få arresterte partifeller frigitt eller for å få utenlandske tropper til å trekke seg ut av en stats territorium (Kidnapping i Store norske leksikon på snl.no).

En verdensomspennende kjent kidnappingssak er Madeleine McCann-saken, som fremdeles ikke er løst. McCann forsvant sporløst fra Portugal i 2007 da hun var på ferie med sin familie. I nyere tid har Anne Elisabeth Hagen-saken stadig vært å se på forsiden av norske aviser. Hun forsvant 31. oktober 2018, og et brev om løsepenger var gjenlagt. Heller ikke denne saken er oppklart. Senest 2. januar 2022 ble en 20 år gammel mann bortført fra foreldrenes hjem i Tolga kommune (Sæther, Dette er kidnappernes store tabbe, 2022, nettavisen.no).

Råd ved kidnapping

Sannsynligheten for å bli kidnappet i Norge er særdeles lav. Du skal derfor ikke være redd for at noe slikt skal skje. 

Noen personer kan likevel av ulike grunner være særlig utsatt for en slik risiko. Da kan det være greit å ha med seg noen råd. Sikkerhetsrådgiver Mahmoud Farahmoud fra BDO sikkerhet og beredskap påpeker at det ved en kidnapping er viktig å være årvåken på sine omgivelser, ved å bruke ører og luktesans for å danne et bilde av hvor du befinner deg. Et eventuelt rømningsforsøk må planlegges nøye. Sannsynligheten for å klare å rømme er nemlig ikke stor, og kan føre til at du pådrar deg skader. Hvis du tror kidnapperne vil løslate deg etterhvert, kan det lønne seg å bli med dem, ifølge Sean McDonald fra Kirkens Nødhjelp. Et viktig råd er i slike tilfeller å forsøke å skape en relasjon til kidnapperne (Jørgensen og Mon, Dette gjør du hvis du blir kidnappet, 2019, nrk.no).

Særlig om barnebortføring 

Å bortføre et barn fra den som har foreldreansvaret er straffbart, jf. straffeloven § 261 første ledd annet og tredje punktum. Både det å ta med seg en mindreårig ut av landet fra noen som har foreldreansvaret og å holde tilbake en mindreårig i utlandet etter et lovlig utenlandsopphold rammes av straffebestemmelsen. Det samme gjelder bortføring fra barnevernet når barnevernet har retten til å bestemme hvor barnet skal bo. Strafferammen er bot eller fengsel inntil to år. Grov omsorgsunndragelse straffes med fengsel inntil seks år. Ved avgjørelsen av om omsorgsunndragelsen er grov legges det særlilg vekt på hvilken belastning den har påført barnet.

Advokathjelp ved kidnapping

Har du behov for advokatbistand i forbindelse med en kidnappingssak? Våre bistandsadvokater hjelper deg gjerne. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Du kan ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

 

Kilder

Kidnapping i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 9. april 2022 fra https://snl.no/kidnapping.

Jørgensen og Mon, Dette gjør du hvis du blir kidnappet. Hentet 9. april 2022 fra https://www.nrk.no/norge/dette-gjor-du-hvis-du-blir-kidnappet-1.14374474.

Sæther, Dette er kidnappernes store tabbe. Hentet 9. april 2022 fra https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-kidnappernes-store-tabbe-har-gitt-oss-spor-av-betydning/s/5-95-371194.

Ot.prp. nr. 28 (2008-2009) 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!