fbpx

Straffeloven § 277 med lovkommentarer

Straffeloven § 277

Sist oppdatert 14. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 277 regulerer de spesielle tilfellene der en person har medvirket til at noen tar sitt eget liv eller påfører seg selv betydelig skade på kropp eller helse.


Første ledd regulerer de tilfellene der gjerningsmannen medvirker til at en person påfører seg selv betydelig skade på kropp eller helse. Straffen er inntil 15 år. Hva som er betydelig skade på kropp eller helse er uttømmende definert i straffeloven § 11.

Av bestemmelsen følger det at betydelig skade på kropp og helse innebærer tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade.

Andre ledd regulerer tilfellet der gjerningsmannen medvirker til at noen tar sitt eget liv. Strafferammen for aktiv dødshjelp er fengsel fra 8 inntil 21 år. Bestemmelsen omfatter både fysisk og psykisk medvirkning til selvmord. For såkalt aktiv dødshjelp der vedkommende ikke har samtykket er dette nærmere regulert i straffeloven § 278.

Straffeloven § 277:


§ 277. Medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse

Den som medvirker til at noen påfører seg selv betydelig skade på kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år, jf. § 274 annet ledd.

Den som medvirker til at noen tar sitt eget liv, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år, jf. § 275.

Straffen etter første og annet ledd kan, dersom særlige grunner gjør seg gjeldende, likevel settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 274 annet ledd og § 275.

Straff kommer ikke til anvendelse når døden eller betydelig skade på kropp eller helse ikke er inntrådt.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!