fbpx

Straffeloven § 17 med lovkommentar

Straffeloven § 17

Sist oppdatert 27. september 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Paragraf 17 er en straffrihetsbestemmelse som gjør en eller straffbar handling lovlig, slik at handlingen ikke kan straffes. Formålet med bestemmelsen er at en kun ønsker å straffe straffverdige handlinger.


Dersom bestemmelsen om nødrett skal komme til anvendelse må en rekke vilkår være oppfylt.

For det første må handlingen bli foretatt for å «redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte».

Det må dermed dreie seg om en legitim interesse som må reddes fra en fare samtidig som det ikke foreligger andre redningsalternativer. Det typiske eksemplet er at man bryter seg inn i en hytte for å unngå å fryse ihjel, eller at man bryter fartsgrensen for få fraktet en gravid kvinne til sykehuset før fødselen begynner.

Sentralt i det første vilkåret er muligheten for alternative handlinger. Kunne vedkommende i det første eksemplet gått ned til en bygd en time unna, var det kanskje ikke nødvendig å bryte seg inn i hytta. Er det klart at den gravide i det andre eksemplet hadde rukket frem til sykehuset før fødselen dersom mannen ringte en ambulanse, var det kanskje ikke nødvendig å råkjøre på egen hånd.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Man kan si at den ellers lovstridige handling må være det eneste reelle handlingsalternativet.

Dersom dette vilkåret er oppfylt er det også et krav om at skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. Interessen du angriper må dermed være langt større enn interessen du forsvarer.

Dersom du for eksempel skal redde ditt eller en annen person sitt liv vil det for eksempel være forsvarlig å bryte seg inn i en hytte. I dette eksemplet står liv mot eiendom.

Her kan du lese mer om eiendomsrett og skade på eiendom.

Løper du for derimot fra en person som truer med å slå deg, er det ikke nødvendigvis tillat å dytte andre mennesker av veien for å komme deg unna den andre personen. I dette eksemplet står interessen person mot person og da skal det mer til.

Til syvende og sist blir det en interesseavveining mellom de forskjellige interessene.

Bestemmelsen må ikke forveksles med nødvergebestemmelsen i § 18 eller selvtektsbestemmelsen i § 19, som gjelder selvforsvar.

Straffeloven § 17:


§ 17. Nødrett

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!