fbpx

Straffeloven § 10 med lovkommentar

Straffeloven § 10

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 10 legaldefinerer hva som ligger i uttrykket «offentlig sted». Dette innebærer at legaldefinisjonen uttømmende regulerer hvilken tolkning begrepet kan romme.


Offentlig sted innebærer altså et sted «bestemt for alminnelig ferdsel» eller et sted «der allmennheten ferdes». Det føler av rettspraksis at kravet til ferdsel ikke er streng t. Vilkåret var blant annet oppfylt i Rt-1907-842 der det dreide seg om en bondegård hvor publikum leilighetsvis var gitt adgang til å avholde dans. Videre var vilkåret oppfylt i Rt-1993-1249 i forhold til et bedriftsområde hvor allmennhetens benyttelse var jevn og flittig.

I andre ledd defineres i hvilke tilfeller en handling anses som «offentlig». Det ene alternativet i første punktum er at handlingen er foretatt «i nærvær av et større antall personer». Etter rettspraksis kan hva som anses som et større antall personer variere ut fra sammenhengen og hvilken bestemmelse det er snakk om. I Rt-1995-304 var seks personer ikke tilstrekkelig, mens i Rt-1980-48 var 15-20 personer tilstrekkelig, men et grensetilfelle.

Andre alternativ i første punktum omfatter tilfeller hvor handlingen «lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted». Begge vilkårene må være oppfylt, jf. «og». «Iaktatt» omfatter både tilfeller en kan se og/eller høre. Det er selve handlingen som må være iakttatt, ikke personen. Dette innebærer at også handlinger som når fram for eksempel ved høyttaler omfattes av bestemmelsen.

Til sist er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den «egnet til å nå et større antall personer». Dette alternativet kommer altså til anvendelse uavhengig av formidlingsform.  Det avgjørende er at ytringen er fremsatt på en måte som gjør dem egnet til å nå et større antall personer.


Straffelovens § 10:

§ 10. Offentlig sted og offentlig handling

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!