fbpx

Psykiske lidelser som yrkessykdom

En kvinne som har fått PTSD etter en hendelse på jobben

Sist oppdatert 10. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du fått en yrkessykdom i form av psykiske lidelser har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet der yrkesskadeforsikring er tegnet. Det er en forutsetning for erstatning at yrkessykdommen har ført til at du har lidt et økonomisk tap.      

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er en sykdom som skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsplassen. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom dersom sykdommen er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og i tillegg er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Sykdommen kan godkjennes som yrkessykdom av NAV dersom den kommer av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, og du har vært yrkesskadedekket i den perioden påvirkningen har funnet sted. Advokatene våre vil kunne bistå deg med oppgjøret fra forsikringsselskapet og sikre trygderettighetene dine.

Psykiske lidelser er likestilt med fysiske skader og gir like stor rett på erstatning og yrkesskadedekning.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring på vegne av sine arbeidstakere. Erstatningskravet som har sin rot i en yrkessykdom skal rettes mot det forsikringsselskapet det forsikringsselskapet der yrkesskadeforsikringen er tegnet.

Dokumentere yrkessykdom

Det er veldig viktig at du etter at yrkessykdommen viser seg tar kontakt med en lege, og at du fortsetter å oppsøke lege i ettertid slik at sykdommen din følges opp og journalføres. Journaler og eventuelle utgifter du har i forbindelse med yrkessykdommen må du også ta vare på. Dette kan for eksempel være utgifter i forbindelse timer hos psykolog. Kvitteringer vil utgjøre viktig dokumentasjon i forbindelse mer erstatningskravet.

Hva er en psykisk lidelse?

Psykiske lidelser kan oppstå på ulike måter. De vanligste typetilfellene er der noen har vært vitne til eller utsatt for ulykker/hendelser der man får en berettiget frykt for eget liv og helse. Det avgjørende er at skaden har oppstått som følge av en arbeidsulykke.

Det finner mange ulike psykiske lidelser. Et eksempel på en psykisk lidelse mange blir utsatt for er PTSD.

PTSD er forkortelse for Posttraumatisk stresslidelse og utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne til. Kilde: Helsenorge

Erstatning

Erstatning skal virke som kompensasjon for den yrkessykdommen og det økonomiske tapet du har hatt.

For å kunne kreve erstatning etter en yrkessykdom er det tre kumulative vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Erstatningsposter

For å kunne få erstatning etter at man har fått en yrkessykdom, må det kunne dokumenteres et økonomisk tap. I tillegg kan man i enkelte tilfeller også få erstatning for ikke-økonomisk tap som menerstatning og oppreisningserstatning.

Erstatningspostene som er aktuelle vil være:

 • Lidt og fremtidig inntektstap
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført hjemmearbeidstap
 • Tap av forsørger – utgifter ved dødsfall
 • Menerstatning
 • Oppreisning

Advokathjelp

Har du som fått en yrkessykdom og ønsker å kreve erstatning? Du kan ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på erstatningsrett og yrkessykdommer for en gratis og uforpliktende prat. Advokaten kan nås direkte på telefon eller e-post. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les om yrkesskade i forsvaret her

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

Definisjonen av en yrkessykdom er en sykdom som skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsplassen. Sykdommen kan også godkjennes som yrkessykdom dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Hva er PTSD?

PTSD er forkortelse for Posttraumatisk stresslidelse og utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne.

Hvor mye kan jeg få i erstatning for yrkessykdom?

Erstatningen utmåles individuelt noe som vil si at det ikke er mulig å si noe konkret om hva erstatningsbeløpet vil være på. Utmålingen vil avhenge av hvor stort det økonomiske tapet har vært. Det vil derfor ikke være mulig å si noe konkret om hvor mye du vil kunne få i erstatning.

Kan jeg få erstatning for ikke-økonomisk tap?

Hovedregelen i norsk rett er at du skal få erstattet ditt fulle økonomiske tap. Du kan likevel få erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisningserstatning og menerstatning) dersom vilkårene for det er oppfylt.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. Med bistand av Morten Kjelland. Gyldendal, 6. utgave.

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse/#oppsummering

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20817/skjelsbek.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!