fbpx

Yrkesrelatert løsmiddelskade

En arbeidstaker som blir utsatt for løsemiddelforgiftning på jobb

Sist oppdatert 12. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Hvis din arbeidsplass og/eller dine arbeidsoppgaver har ført til at du har fått en yrkessykdom i form av løsmiddelskade vil du kunne kreve yrkesskadeerstatning. Med løsmiddelskade menes skade som følge av påvirkning fra organiske løsmidler. Yrkesrelatert løsmiddelskade må meldes inn til NAV. 

Hva er en løsmiddelskade?

«Løsemiddelskade er varig organisk skade (forutsetter påvisbart tap av cellefunksjon) av hjerne, perifere nerver, lever eller nyrer på grunn av innånding eller inntak av løsemidler. Betegnelsen brukes ofte om kronisk toksisk encefalopati forårsaket av langvarig innånding av organiske løsemidler i yrkessammenheng (åttetimersdager over minimum 10 år, som regel betydelig lenger)». Kilde: Store norske leksikon

Det er vanskelig ut ifra symptomsbildet å skjønne at du har en løsmiddelskade. De vanligste symptomene i starten er hodepine, kvalme, svimmelhet og trøtthet. I noen yrker vil løsmiddelskader være vanligere enn i andre. Særlig utsatte yrkesgrupper er typisk håndverkere, herunder malere o.l. og folk som jobber innenfor grafisk industri, laboratorier og skipsindustri.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Hva er en yrkessykdom?

«Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer». Kilde: NAV.

Et tegn på at du har blitt utsatt for en yrkesrelatert løsmiddelskade er at skaden er at symptomene blir bedre når skadelidte ikke er på jobb, typisk i helger og lenger ferier.

Les også: Yrkesskade på sjøen

Melde inn yrkessykdommen til NAV

Enhver arbeidsgiver plikter å melde enhver yrkessykdom til NAV. Sykdommen skal meldes inn så raskt som mulig og senest innen 1 år. Hvis du som arbeidstaker ser at arbeidsgiver ikke melder inn skaden plikter du å gjøre det selv. Dersom det ikke gjøres risikerer du å miste muligheten til å gjøre yrkessykdommen gjeldende.

Erstatning

Formålet med erstatning er at det skal virke som kompensasjon for den yrkessykdommen du fikk som følge av arbeidet ditt. Når du har blitt utsatt som løsmiddelskade kan dette føre til et stort økonomisk tap særlig i de tilfeller der det blir tale om en erstatning for påført og fremtidig inntektstap.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkessykdom her.

Erstatningspostene

Det er flere erstatningsposter som vil kunne være aktuelle i de tilfellene du har fått en yrkessykdom som følge av løsmiddelskade.

De mest aktuelle er:

 • Erstatning for påført- og fremtidig inntektstap
 • Erstatning for påførte- og fremtidige merutgifter
 • Hjemmearbeidstap
 • Menerstatning

Juridisk bistand fra advokat

Har du blitt utsatt for en yrkessykdom og trenger juridisk bistand? Våre advokater er spesialiserte på erstatningsrett og kan hjelpe deg. Du kan ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale med en av advokatene ved  å ringe eller sende e-post direkte, eller så kan du fylle ut skjema under så vil advokaten ta kontakt med deg.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade i vår yrkesskademanual som du finner her.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkessykdom?

En sykdom vil godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Må yrkessykdommen meldes til NAV?

Ja, alle yrkesskader og yrkessykdommer må meldes inn til NAV dersom du skal ha krav på yrkesskadeerstatning. Det er egentlig arbeidsgiver som skal melde skaden til NAV, men dersom det ikke gjøres må du gjøre det selv.

Hva er yrkesskadeforsikring?

En yrkesskadeforsikring er en forsikring enhver arbeidsgiver å plikter å tegne på vegne av sine arbeidstakere. Enhver yrkessykdom eller yrkessskade kan da rettes mot forsikringsselskapet.

Hvem dekker advokatutgifter?

Det er forsikringsselskapet som skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Advokatutgitene vil inngå i de merutgiftene du har hatt som følge av yrkessykdommen.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2020.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Store norske leksikon: https://sml.snl.no/løsemiddelskade

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!