Vi bistår deg med å kreve voldsoffererstatning

Advokatfirmaet Teigstad AS er et spesialisert advokatfirma som bistår ofre for seksuelle overgrep, familievold, ran og andre krenkelser med å søke om voldsoffererstatning fra Staten.

Den som er utsatt for straffbare krenkelser som vold, ran, seksuelle overgrep og familievold vil ha krav på oppreisning for tort og svie og erstatning for økonomisk tap fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Tall fra Kontoret for voldsoffererstatning viser at det kun er 1 av 10 erstatningsberettigede som faktisk krever erstatningen sin. Du kan få voldsoffererstatning selv om straffesaken blir henlagt. Det er også lange frister for å søke.

Advokatutgiftene dekkes i de fleste tilfelle av offentlige rettshjelpsordninger. Det undersøker vi før vi starter noen sak.

Våre lokaler ligger sentralt på Solli plass i Oslo, men vi er bistandsadvokat for voldsofre over hele landet.

Kontakt oss på post@www.advokat-teigstad.no eller ved å ringe 932 83 220. Du kan også benytte skjemaet nedenfor.

Kontakt oss for en uforpliktende tilbakemelding

Spør oss!

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!

  Voldsoffererstatning fra Staten

  • Ordningen gjelder bl.a. ofre for vold, ran, familievold og overgrep
  • Du kan få oppreisning for tort og svie
  • Du kan få erstattet ditt økonomiske tap, f.eks inntektstap
  • Det er lange foreldelsesfrister for å søke
  • Kun 1 av 10 erstatningsberettigede søker om erstatning
  • Man kan få voldsoffererstatning selv om saken henlegges
  • Vi spesialiserer oss på voldsoffererstatning
  • Advokatutgifter dekkes i de fleste tilfelle av offentlige ordninger
  • Kontakt oss for en uforpliktende tilbakemelding

  Referansesaker

  Fikk 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning etter familievold

  Vi bisto en kvinne som var blitt utsatt for familievold i en årrekke. Hun anmeldte volden, og han ble dømt. Klienten vår har nå mottatt 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning i oppreisning, menerstatning og for tapt inntekt.

  Fikk 1 million kroner i erstatning etter henlagt voldtektssak

  Vi bisto en klient som hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep på en fest i 2007. Hun tok kontakt med oss flere år senere. Voldtektssaken hadde blitt henlagt av politiet. Vi hjalp likevel klient med å få over 980 000 kroner i voldsoffererstatning.

  Ble tilkjent maksgrensen for voldsoffererstatning etter henlagt overgrepssak

  Vi bisto en kvinne i midten av tyveårene som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av en nærstående over en lengre periode da hun var 4 – 11 år gammel. Saken ble henlagt av politiet, men vi bisto klient med å få maksimalt