Erstatningskrav til politiet

Fornærmede i straffesak som ikke har bistandsadvokat, har krav på fri rettshjelp av en advokat til å sende inn et erstatningskrav som påtalemyndigheten skal fremme under straffesaken.

Den som har innlevert en anmdeldelse vil motta en bekreftelse på anmeldt forhold fra politiet. Det fremgår av denne at det er en frist på 3 uker for å sende inn et dokumentert erstatningskrav til politiet dersom man ønsker at påtalemyndigheten skal fremme et krav i straffesaken.

For det første så kan ikke 3-ukersfristen sies å være så veldig viktig, det viktigste er at et krav oversendes før politiet avslutter etterforskningen. Videre fremgår det ikke at man også skal si fra dersom en kun krever oppreisning, noe som ofte vil være tilfelle dersom skadelidte ikke har noe økonomisk tap å snakke om.

Advokatbistand til erstatningskravet

Våre advokater bistår kostnadsfritt med å utarbeide og oversende et slikt erstatningskrav til politiet. I noen tilfelle vil advokaten også se at fornærmede faktisk har krav på oppnevnt bistandsadvokat. Videre kan advokaten ofte bistå kosnadsfritt ved videre arbeid med å inndrive pengene fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Send en uforpliktende henvendelse ved å benytte skjemaet i høyre marg.

Les mer om advokathjelp ved voldsoffererstatning og søknad om voldsoffererstatning.

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no