Advokat Eirik Teigstad bisto en ung kvinne som var blitt mishandlet av sin kjæreste i 2008-2009. Gjerningspersonen ble dømt, og klient ble i retten tilkjent en mindre oppreisningserstatning.

Noen år etter straffesaken var avgjort, tok kvinnen kontakt med vårt kontor. Hun hadde da vært til psykologhjelp i lengre tid, og hadde forsinket studieprogresjon som følge av psykisk skade etter samlivet med gjerningspersonen.

Vi gikk dermed i gang med å kreve ytterligere erstatning for hennes økonomiske tap. Klient er nå tilkjent litt over 1,4 millioner kroner i voldsoffererstatning for mishandlingen. Dette er den maksimale voldsoffererstatningen som klient kan motta for forholdet, da dette er taket på erstatning for forhold som har funnet sted før 1. januar 2009.

Vi var oppnevnt som klients bistandsadvokat, og klient fikk følgelig kostnadsfri advokatbistand. Det er ubetinget krav på bistandsadvokat i saker om familievold.

Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende anmeldelse av familievold eller erstatning etter familievold. Vi holder til i Oslo, men bistår klienter over hele landet med dette.